dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 26
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
10.10.2017 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Gurë natyrorë - Udhëzim për përdorimin e gurëve natyrorë
Anglisht
Projekt 
 
30 fq.
PDF
3986 lek 
1
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Skorje TEC-i për prodhimin e tullave silikate. Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Rërë shtufi për prodhimin e tullave silikate. Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Pllaka çimentoje dhe granili - Përcaktimi i ujëthithjes
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Pllaka çimentoje dhe granili - Përcaktimi i qëndrueshmërisë ndaj ngricës
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Pllaka çimentoje dhe granili - Përcaktimi i qëndrueshmërisë në goditje
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Pllaka çimentoje dhe granili - Përcaktimi i qëndresës në fërkim
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Gurë gëlqerorë për prodhimin e materialeve lidhëse dhe për polivinil klorid. Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Prodhime prej guri të kuq Polene - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Bllok mermeri i vendburimit Çukë - Vrion - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Bllok mermeri i vendburimit të Karaburunit - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Granil i imët për parfabrikate të holla betonii. Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Zall për punime ndërtimi - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Rërë për punime ndërtimi. Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Pllaka çimentoje, granili dhe mozaik - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Çakëll për punime ndërtimi - Karakteristikat
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Rërë për punime ndërtimi - Përcaktimi i masës specifike
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Rërë për punime ndërtimi - Përcaktimi i përmbajtjes së anhidridit sulfurik
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Rërë për punime ndërtimi - Përcaktimi i rritjes së vëllimit (mufatja e rërës)

246 të gjetura, faqe 1 nga 13        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7