dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 17
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
25.10.2018 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Gurë të aglomeruar -Pllaka dhe produkte të prera sipas masës për dysheme dhe shkallë (të brendshme dhe të jashtme)
Anglisht
Publikuar 
12.09.2018 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Vlerësimi dhe verifikimi i konstantes së performances (AVPC) të agregateve – Prova e tipit dhe kontrolli i prodhimit në fabrikë
Anglisht
Publikuar 
11.04.2018 
108 fq.
PDF
7021 lek 
Gurë natyralë - Kriteret e emërtimit
Anglisht
Publikuar 
11.04.2018 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Metoda të provave për gurë natyralë - Përcaktimi i rezistencës ndaj gërryerjes
Anglisht
Publikuar 
10.10.2017 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Gurë natyrorë - Udhëzim për përdorimin e gurëve natyrorë
Anglisht
Publikuar 
20.04.2017 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Gurë i aglomeruar - Metodat e provës - Pjesa 2: Përcaktimi i qëndrueshmërisë në përkulje
Anglisht
Publikuar 
21.04.2016 
46 fq.
PDF
4938 lek 
Produkte prej guri natyror - Pllaka për dysheme dhe shkallë -- Kërkesat
Anglisht
Publikuar 
21.04.2016 
47 fq.
PDF
4938 lek 
Produkte prej guri natyror - Pllaka për veshja - Kërkesat
Anglisht
Publikuar 
21.04.2016 
58 fq.
PDF
5236 lek 
Produkte prej guri natyror - Pllaka modulare - Kërkesat
Anglisht
Publikuar 
21.04.2016 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Specifikim për elementë murature - Pjesa 6: Elementë murature prej guri natural
Anglisht
Publikuar 
21.04.2016 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve - Pjesa 8: Vlerësimi i imtësisë - Prova ekuivalente e rërës
Anglisht
Publikuar 
23.03.2015 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Gurë dhe rrasa për çati me ndërpreje dhe veshje të jashtëme - Pjesa 1: Specifikime për rrasën dhe rrasën karbonate
Anglisht
Shfuqizuar 
23.10.2014 
60 fq.
PDF
5236 lek 
Korace guri - Pjesa 2: Metoda prove
Anglisht
Publikuar 
23.10.2014 
51 fq.
PDF
5236 lek 
Provat për vetite mekanike dhe fizike të agregateve - Pjesa 6: Percaktimi i densitetit dhe ujëthithjes së grimcave.
Anglisht
Shfuqizuar 
23.10.2014 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve - Pjesa 6: Përcaktimi i densitetit dhe ujëthithjes
Anglisht
Shfuqizuar 
23.10.2014 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve - Pjesa 6: Vlerësimi i karakteristikave të siperfaqes - Koeficenti rjedhshmërisë së agregateve
Anglisht
Shfuqizuar 
23.10.2014 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve - Pjesa 10: Përcaktimi i rritjes së ujëthithjes
Anglisht
Publikuar 
23.10.2014 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Korace guri - Pjesa 2: Metoda prove
Anglisht
Publikuar 
23.10.2014 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Provat për vetitë gjeometrike të agregatëve - Pjesa 6: Vlerësimi I karakteristikave të sipërfaqes - Koeficenti I rrjedhshmërise së agregateve.
Anglisht
Publikuar 
23.10.2014 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Provat për vetitë termike dhe qëndrueshmërise në kohë të agregateve - Pjesa 7: Përcaktimi I rezistencës ndaj ngrirje-shkrirjes së agregateve të lehta.

246 të gjetura, faqe 1 nga 13        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7