dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
15.07.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Lidhës, përbërja dhe prodhimi i përzjerjeve lidhëse për dysheme me bazë sulfat kalciumi - Pjesa 2: Metodat e provës
Anglisht
Publikuar 
20.06.2019 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Fletë fleksibël të papërshkueshme nga uji - Përcaktimi i rezistencës ndaj carjes - Pjesa 2 : Fletë gome dhe plastike për izolimin e çatisë nga uji
Anglisht
Publikuar 
20.06.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Tapë e përbërë - Material për mbushjen e hapësirave – Metodat e provës
Anglisht
Publikuar 
31.05.2019 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Barrierat gjeosintetike të qeramikeve - Karakteristikat e kërkuara për përdorim në ndërtimin e strukturave nëntokësore (përveç tuneleve dhe strukturave të lidhura me to)
Anglisht
Publikuar 
31.05.2019 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Barrierat gjeosintetike - Karakteristikat e kërkuara për përdorim në ndërtimin e tuneleve dhe të strukturave nëntokësore të lidhura me to
Anglisht
Publikuar 
31.05.2019 
63 fq.
PDF
5712 lek 
Barrierat gjeosintetike - Karakteristikat e kërkuara për përdorim në ndërtimin e vendeve të ruajtjes së mbetjeve të ngurta dhe të vendeve të asgjësimit
Anglisht
Publikuar 
31.05.2019 
65 fq.
PDF
5712 lek 
Barrierat gjeosintetike - Karakteristikat e kërkuara për përdorim në ndërtimin e lagunave të magazinimit, përmbajtja dytësore (mbi dhe nën tokë) dhe zbatime të tjera të kontrollit për kimikate, ujë të ndotur dhe lëngje të prodhuara
Anglisht
Publikuar 
31.05.2019 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Barrierat gjeosintetike - Karakteristikat e kërkuara për përdorim në ndërtimin e vendeve në dispozicion të mbetjeve të lëngshme, të stacioneve të transferimit ose të kontrollit dytësor
Anglisht
Publikuar 
31.05.2019 
60 fq.
PDF
5236 lek 
Barrierat gjeosintetike - Karakteristikat e kërkuara për përdorim në ndërtimin e kanaleve
Anglisht
Publikuar 
31.05.2019 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Barrierat gjeosintetike - Karakteristikat e kërkuara për përdorim në ndërtimin e rezervuarëve dhe të digave
Anglisht
Publikuar 
25.04.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze - Përcaktimi i karakteristikave në tërheqje të bitumeve të modifikuar me anë të metodës së tërheqjes me forcë
Anglisht
Publikuar 
19.10.2018 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze - Përcaktimi i humbjes së masës pas nxehjes së bitumeve industriale
Anglisht
Publikuar 
19.10.2018 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze - Përcaktimi i viskozitetit dinamik të lidhësave bituminozë duke përdorur një viskozimetër rotullues
Anglisht
Publikuar 
25.09.2018 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Fletë fleksibël për hidroizolim - Fletë gome, plastike dhe bitumi për hidroizolimin e çatisë - Përcaktimi i rezistencës ndaj goditjes
Anglisht
Publikuar 
18.04.2018 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Ndërtesa dhe punime të inxhinierisë civile – Përcaktimi i shkallës së ekstrudimit për ngjitësit - Pjesa 2: Përdorimi i një pajisjeje të standardizuar (ISO 8394-2:2017)
Anglisht
Publikuar 
18.04.2018 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Bitum dhe lidhësa bituminozë - Përcaktimi i vetisë ngjitëse të lidhëzave bituminozë me provën e lavjerësit
Anglisht
Publikuar 
18.04.2018 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Izolues për bashkime në përdorimet jo strukturore në ndërtesa dhe sheshe për këmbësor - Pjesa 4: Ngjitësit për vendkalimet për këmbësorë
Anglisht
Publikuar 
18.04.2018 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze - Përcaktimi i rikuperimit elastik të bitumit të modifikuar
Anglisht
Publikuar 
18.04.2018 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze - Përcaktimi i qëndrueshmërisë në ruajtje të bitumit të modifikuar
Anglisht
Publikuar 
18.04.2018 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze - Përcaktimi i lidhësit të rikuperuar dhe distilatit të vajit nga emulsionet bituminoze me anë të distilimit

333 të gjetura, faqe 1 nga 17        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7