dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 26
 

SSH EN ISO 25980:2014

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 5
Çmimi: 1606 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN ISO 25980:2014   CEN/TC 121


Printo


Titulli në shqip

Shëndeti dhe siguria në saldim dhe proceset që lidhen me të - Perde transparente saldimi, shirita dhe ekrane për proçeset e saldimit me hark (ISO 25980: 2014)

Titulli në anglisht

Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding curtains, strips and screens for arc welding processes (ISO 25980:2014)

Qëllimi në shqip

Ky Standard përcakton kërkesat e sigurisë për perdet transparente te saldimit, shirita dhe ekranet që do të përdoren për mbrojtjen e vendeve të punës nga vendet prane tyre ku perdoren proceset e saldimit me hark. Ato janë të projektuara për të mbrojtur njerëzit që nuk janë të përfshirë në procesin e saldimit nga emisionet e rrezikshme rrezatuese nga harqet e saldimit dhe spërkat. Perdet e saldimit, shiritat dhe ekranet e specifikuara në këtë standard nuk janë të destinuara për të zëvendësuar filtrat e saldimit. Për shikimin e qëllimshëm të harqeve te saldimit do të përdoren mjete të tjera të mbrojtjese.Standardi i tanishëm nuk është i aplikueshëm për proceset e saldimit ku perdoret rrezatimi me lazer.

Qëllimi në anglisht

This Standard specifies safety requirements for transparent welding curtains, strips and screens to be used for shielding of work places from their surroundings where arc welding processes are used. They are designed to protect people who are not involved in the welding process from hazardous radiant emissions from welding arcs and spatter. Welding curtains, strips and screens specified in this standard are not intended to replace welding filters. For intentional viewing of welding arcs other means of protection shall be used. The present standard is not applicable for welding processes where laser radiation is used.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN 1598:2011 withdrawn SSH EN ISO 25980:2014 - 20.04.2015