dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2018, DPS do te miratoj 1309 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1054 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 255 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 17
 

SSH EN 62053-23:2003

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 20
Çmimi: 3094 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN 62053-23:2003   CLC/TC 13
This standard is equivalent to:
IEC 62053-23 Ed. 1.0 b   IEC/TC/TC 13


Printo


Titulli në shqip

Pajisje matëse të energjisë elektrike të rrymës alternative (AC) - Kërkesa të veçanta - Pjesa 23: Matësit statik për energjinë reaktive (klasat 2 dhe 3)

Titulli në anglisht

Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)

Qëllimi në shqip

Aplikohet vetëm për matësat Vat-orë static të prodhuar së fundmi të klasave të saktësisë 2 dhe 3, për matjen e energjisë elektrike reactive të rrymës alternative në rrjetet 50 Hz ose 60 Hz dhe aplikohet vetëm për provat tip të tyre. Për arsye praktike, ky standard bazohet np përcaktimin konvencional të energjisë reactive për rrymat dhe tensioned sinusoidale që përmbajnë vetëm frekuenca kryesore.

Qëllimi në anglisht

Applies only to newly manufactured static var-hour meters of accuracy classes 2 and 3, for the measurement of alternating current electrical reactive energy in 50 Hz or 60 Hz networks and it applies to their type tests only. For practical reasons, this standard is based on a conventional definition of reactive energy for sinusoidal currents and voltages containing the fundamental frequency only.

This publication is of high relevance for Smart Grid.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
03.05.2005 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Pajisja matëse elektrike e rrymës alternative - Kërkesa të veçanta - Pjesa 11: Matësit elektromekanikë për energjinë aktive (klasat 0.5. 1 dhe 2)
Anglisht
Publikuar 
09.10.2017 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Pajisje matëse të energjisë elektrike të rrymës alternative (AC) - Kërkesa të veçanta - Pjesa 11: Matësit elektromekanikë për energjinë aktive (klasat 0.5. 1 dhe 2)
Anglisht
Publikuar 
03.05.2005 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisja matëse elektrike e rrymës alternative - Pajisje matëse të energjisë elektrike të rrymës alternative (AC) - Kërkesa të veçanta - Pjesa 22: Matësit statik për energjinë aktive (klasat 0.2 S dhe 0.5 S)
Anglisht
Publikuar 
09.10.2017 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Pajisje matëse të energjisë elektrike të rrymës alternative (AC) - Kërkesa të veçanta - Pjesa 21: Matësit statik për energjinë aktive (klasat 1 dhe 2)
Anglisht
Publikuar 
03.05.2005 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Pajisja matëse elektrike e rrymës alternative - Kërkesa të veçanta - Pjesa 22: Matësit e palëvizshëm për energjinë aktive (klasat 0.2 S dhe 0.5 S)
Anglisht
Publikuar 
09.10.2017 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Pajisje matëse të energjisë elektrike të rrymës alternative (AC) - Kërkesa të veçanta - Pjesa 22: Matësit statik për energjinë aktive (klasat 0.2 S dhe 0.5 S)
Anglisht
Publikuar 
09.10.2017 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Pajisje matëse të energjisë elektrike të rrymës alternative (AC) - Kërkesa të veçanta - Pjesa 23: Matësit statik për energjinë reaktive (klasat 2 dhe 3)
Anglisht
Publikuar 
20.11.2015 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Pajisja matëse elektrike e rrymës alternative - Kërkesa të veçanta - Pjesa 24: Matësit e palëvizshëm për energjinë reaktive në frekuencën themelore (klasat 0.5 S, 1 S dhe 1)
Anglisht
Publikuar 
09.10.2017 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Pajisje matëse të energjisë elektrike të rrymës alternative (AC) - Kërkesa të veçanta - Pjesa 24: Matësit statik për energjinë reaktive në frekuenca kryesore (klasat 0,5 S, 1 S dhe 1)
Anglisht
Publikuar 
17.12.2008 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje matëse e elektricitetit (a.c.) - Kërkesat e veçanta - Pjesa 31: Pajisjet e prodhimit të dridhjeve për matjet elektromekanike dhe elektronike ( vetëm dy kabllorë)
Anglisht
Publikuar 
17.12.2008 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Pajisjet matëse të elektricitetit (AC) - Kërkesa të veçanta - Pjesa 52: Simbolet
Anglisht
Publikuar 
17.12.2008 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Pajisje matëse e elektricitetit (a.c.) - Kërkesat e veçanta - Pjesa 61: Kërkesat për konsumin e energjisë dhe kërkesat për voltazhin