dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 17
 

SSH EN 1018:2013+A1:2015

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 15
Çmimi: 2677 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 1018:2013+A1:2015   CEN/TC 164


Printo


Titulli në shqip

Kimikate që përdoren për trajtimin e ujërave të destinuara për konsum njerëzor - Karbonati i kalciumit

Titulli në anglisht

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium carbonate

Qëllimi në shqip

Ky standard Evropian është i zbatueshëm tek karbonati i kalciumit i cili përdoret për trajtimin e ujërave të destinuara për konsum njerëzor. Ai përshkruan karakteristikat e karbonatit të kalciumit dhe specifikon specifikon kërkesat dhe metodat e provës përkatëse për karbonatin e kalciumit. Ai jep informacione mbi përdorimin e tij ( karbonatin e kalciumit) në trajtimin e ujit.

Qëllimi në anglisht

This European Standard is applicable to calcium carbonate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of calcium carbonate and specifies the requirements and the corresponding test methods for calcium carbonate. It gives information on its use in water treatment.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtarStandardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.1998 
0 fq.
PDF
0 lek 
Kimikate që përdoren për trajtimin e ujrave të destinuara për konsum njerëzor - Karbonati i kalciumit
Anglisht
Shfuqizuar 
26.09.2011 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Kimikate që përdoren për trajtimin e ujit që përdoret për konsum njerëzor - Karbonati i kalciumit
Anglisht
Shfuqizuar 
24.09.2013 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Kimikate që përdoren për trajtimin e ujit që përdoret për konsum njerëzor - Karbonati i kalciumit