dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 12
 

SSH EN 16565:2014

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 9
Çmimi: 1963 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 16565:2014   CEN/TC 261


Printo


Titulli në shqip

Ambalazhimi - Tuba fleksibël - Metoda e provës për të përcaktuar orientimin e mbylljes së tapave flip-top (tapa plastike ose porcelani të shisheve që përmbajnë ujë mineral ose lëngje të gazuar të pajisur me unazë gome e cila mbahet nga një grup telash)

Titulli në anglisht

Packaging - Flexible tubes - Test method to determine the orientation of the flip-top cap

Qëllimi në shqip

Ky standard përcakton nje metode prove për përcaktimin e mbylljes së tapave flip-top (tapa plastike ose porcelani të shisheve që përmbajnë ujë mineral ose lengje të gazuar të pajisur me unazë gome e cila mbahet nga një grup telash) të tubave fleksibël. Ky standard është i aplikueshëm për tuba alumini, plastikë, dhe tuba të petëzuar të cilët përdoren për paketim në farmaceutikë, kozmetikë, higjienë, në ushqime dhe në produkte të tjera të shtëpiake dhe industriale.

Qëllimi në anglisht

This European Standard specifies a method to test the orientation of the flip-top cap on flexible tubes. It is applicable to aluminium, plastic and laminated tubes used for packing pharmaceutical, cosmetic, hygiene, food and other domestic and industrial products.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.