dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2018, DPS do te miratoj 1309 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1054 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 255 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH EN 13209-2:2015

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 23
Çmimi: 3391 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 13209-2:2015   CEN/TC 252


Printo


Titulli në shqip

Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë - Mbajtëse të bebeve - Kërkesat e sigurisë dhe metoda prove

Titulli në anglisht

Child use and care articles - Baby carriers - Safety requirements and test methods - Part 2: Soft carrier

Qëllimi në shqip

Ky Standard Evropian përcakton kërkesat e sigurisë dhe metoda prove për mbajtëset të buta të bebeve me një mbështetëse të përshtatshme e cila përfshin një projektim integral të hapjes së këmbëve të bebeve kur fëmija është i lidhur pranë bustit të kujdestarit. Mbajtëset e buta të bebeve janë të projektuara për tu mbajtur nga një kujdestar ose prindërit e tyre kur ata janë duke kryer një funksion ose një punë në kohën e lire, ose kur janë duke ecur në këmbë. Këto mbajtëse të buta të bebeve janë për përdorim deri në një peshë maksimale deri në 15 kg. Nëse kjo lloj mbajtëse e butë bebesh ose transportues ka funksione të tjera, keto funksione nuk mbulohen nga ky standard. Në lidhje me këto funksione duhet ti referoheni standardit evropian përkatës.

Qëllimi në anglisht

This European Standard specifies the safety requirements and test methods for soft carriers without a framed support incorporating integral leg openings designed to carry a child when attached to the carer’s torso. Soft carriers are designed to allow the carer a hands free operation when standing and/or walking. These soft carriers are for use up to a maximum weight of 15 kg. If the soft carrier has functions not covered in this European Standard, reference should be made to the relevant European Standard.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN 13209-2:2005 withdrawn SSH EN 13209-2:2015 - 28.09.2016


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
31.12.2007 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Artikuj të kujdesit dhe që përdoren nga fëmijët - Transportuesit e fëmijëve - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e proves - Pjesa 1: Transportues në formë kuadrati
Anglisht
Shfuqizuar 
05.06.2007 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Artikuj të përdorimit dhe të kujdesit për fëmijët -Mbajtëse të bebeve - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e proves - Pjesa 2: Mbajtëse e butë