dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 32
 

SSH EN 1420:2016

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 28
Çmimi: 3748 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 1420:2016   CEN/TC 164


Printo


Titulli në shqip

Ndikimi i materialeve organike në ujin e destinuar për konsum njerëzor - Përcaktimi i erës dhe vlerësimi i aromës të ujit në sistemet e tubacioneve

Titulli në anglisht

Influence of organic materials on water intended for human consumption - Determination of odour and flavour assessment of water in piping systems

Qëllimi në shqip

Ky standard evropian përcakton një procedurë për marrjen e një mostre të ujit për të përcaktuar erën dhe aromën për produktet e prodhuara nga materiale organike të cilat janë të destinuara të jenë në kontakt me ujin për konsum njerëzor (uji i pijshëm) dhe të cilat përdoren në sistemet e tubacioneve. Tek këto produkte përfshihen tubat, pajisjet, pajisje ndihmëse dhe veshjet e këtyre tubacioneve. Ky standard është i zbatueshëm te ato produkte të cilat përdoren në kushte të ndryshme për transportin, ruajtjen dhe shpërndarjen e ujit të destinuar për konsum njerëzor dhe lëndës së parë të ujit për prodhimin e ujit të destinuar për konsum njerëzor. Ky standard specifikon një metodë testimi e cila ka në përbërje të saj një grup procedurash. Përdorimi i këtij standardi mund të jetë në varësi të rregulloreve kombëtare dhe/ ose të sistemit ose standardeve të produkteve.

Qëllimi në anglisht

This European Standard specifies a procedure for obtaining a migration water to determine odour and flavour for products made from organic materials intended to come in contact with water for human consumption (drinking water) and used in piping systems. Such products include pipes, fittings, ancillaries and coatings. This standard is applicable to products to be used under various conditions for the transport, storage and distribution of water intended for human consumption and raw water used for the manufacture of water intended for human consumption. This standard specifies a test method comprising of a set of procedures. The use may be dependent on the relevant national regulations and/or the system or product standards.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN 1420-1:2002 withdrawn SSH EN 1420:2016 - 24.05.2017


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2002 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Ndikimi i materialeve në ujin që përdoret për konsum njerëzor - Përcaktimi i erës dhe shijes në ujin në sistemet e shpërndarjes - Pjesa 1: Metodat e provës