dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

SSH EN 1729-2:2012+A1:2015

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 74
Çmimi: 6128 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 1729-2:2012+A1:2015   CEN/TC 207


Printo


Titulli në shqip

Mobilje - Karrige dhe tabela për institucionet arsimore - Pjesa 2: Kërkesat e sigurisë dhe metoda prove

Titulli në anglisht

Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 2: Safety requirements and test methods

Qëllimi në shqip

Ky standard Evropian përcakton kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për karrige dhe tabela për qëllime të përgjithshme arsimore në institucionet arsimore. Ky standard zbatohet dhe për mobilje të cilat janë për përdorim për kompjutera ose laptop, ose për mjete portative (të lëvizshme), por nuk mund të zbatohet për qëllime të caktuara për laboratorët, seminaret, dhe tapiceritë e renditura. Aneksi A përfshin një metodë prove për testin e rënies të një karrigeje. SHËNIM: Standardi EN 1729-1 përcakton përmasat funksionale dhe shënimin e karrigeve dhe tabelave për qëllime të përgjithshme arsimore.

Qëllimi në anglisht

This European Standard specifies safety requirements and test methods for chairs and tables for general educational purposes in educational institutions. It applies to furniture for use with laptop computers or portable devices, but not to special purpose workstations, e.g. laboratories, ranked seating and workshops. Annex A (normative) includes a test method for the drop test of chairs. With the exception of Annex A, the figures illustrate test principles only and cannot be used to carry out the tests. NOTE EN 1729 1 specifies functional dimensions and marking of chairs and tables for general educational purposes.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtarStandardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Mobileri - Karrige dhe tabela për institucionet e edukimit - Pjesa 1: Përmasat funksionale
Anglisht
Publikuar 
30.08.2016 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Mobilje - Karrige dhe tabela për institucionet arsimore - Pjesa 1: Përmasat funksionale
Anglisht
Publikuar 
30.08.2016 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Mobilje - Karrige dhe tabela për institucionet arsimore - Pjesa 1: Përmasat funksionale
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Mobileri - Karrige dhe tabela për institucionet e edukimit - Pjesa 2: kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
Anglisht
Shfuqizuar 
18.04.2013 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Mobilje - Karrige dhe tabela për institucionet e edukimit - Pjesa 2: Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës