dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2018, DPS do te miratoj 1309 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1054 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 255 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 12
 

SSH ISO 13009:2015

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 37
Çmimi: 4403 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
ISO 13009:2015   ISO/TC 228


Printo


Titulli në shqip

Turizmi dhe shërbimet e lidhura me të - Kërkesat dhe rekomandimet për funksionimin e plazhit

Titulli në anglisht

Tourism and related services -- Requirements and recommendations for beach operation

Qëllimi në shqip

ISO 13009: 2015 përcakton kërkesat e përgjithshme dhe rekomandimet për operatorët e plazhit që ofrojnë shërbime për vizitorë dhe turistë. Ai jep udhëzime për operatorët e plazhit dhe përdoruesit në lidhje me ofrimin e menaxhimit të qëndrueshëm dhe planifikimin, pronësinë e plazhit, infrastrukturën e qëndrueshme dhe nevojat e ofrimit të shërbimit, duke përfshirë sigurinë në plazh, informimin dhe komunikimin, pastrimin dhe largimin e mbeturinave. ISO 13009: 2015 është i zbatueshëm për plazhe gjatë sezonit të larjeve.

Qëllimi në anglisht

ISO 13009:2015 establishes general requirements and recommendations for beach operators that offer tourist and visitor services. It provides guidance for both beach operators and users regarding the delivery of sustainable management and planning, beach ownership, sustainable infrastructure and service provision needs, including beach safety, information and communication, cleaning and waste removal. ISO 13009:2015 is applicable to beaches during the bathing season

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.