dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 26
 

SSH EN 13203-4:2016

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 47
Çmimi: 4938 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 13203-4:2016   CEN/TC 109


Printo


Titulli në shqip

Pajisje shtëpiake me gas për prodhimin e ujit të ngrohtë - Pjesa 4: Vlerësimi i konsumit të energjisë të pajisjeve me gaz për prodhimin e kombinuar te nxehtësisë dhe energjisë që prodhojnë ujë të ngrohtë dhe energji elektrike

Titulli në anglisht

Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 4: Assessment of energy consumption of gas combined heat and power appliances (mCHP) producing hot water and electricity

Qëllimi në shqip

Ky standard evropian është i zbatueshëm për pajisjet shtëpiake me gas për prodhimin e ujit të ngrohtë. Standardi zbatohet për të dy pajisjet si atë të ruajtjes edhe të prodhimit në çast; për ngrohësit e ujit dhe bolierat e kombinuar që kanë: - hyrje nxehtësie jo më të madh se 70 kW dhe - Kapacitet magazinimi të ujit të nxehtë (nëse ka) që nuk i kalon 500 l. Në rastin e boilerëve të kombinuar, me ose pa depozitë ruajtje, prodhimi i ujit të ngrohtë shtëpiak integrohet ose bashkohet i gjithë duke u shitur si një njësi e vetme. Ky standard paraqet në terma sasiore dhe cilësore performancën në shpërndarjen e ujit të ngrohtë për një shumëllojshmëri të zgjedhur të përdorur

Qëllimi në anglisht

This European Standard is applicable to gas-fired mCHP appliances producing domestic hot water and electricity. The electricity is generated in a process linked to the production of useful heat. It applies to a mCHP appliances marketed as single unit or as a package fully specified by a manufacturer that have: - a gas heat input not exceeding 70 kW; - an electrical output not exceeding 50 kW and - a hot water storage capacity not exceeding 500 l. EN 13203 1 sets out in qualitative and quantitative terms the performance in delivery of domestic hot water for a variety of uses. It also gives a system for presenting the information to the user. The present document sets out a method for assessing the energy performance of gas fired mCHP appliances. It defines a number of daily tapping cycles for each domestic hot water use, kitchen, shower, bath and a combination of these, together with corresponding test procedures, enabling the energy performances of different gas-fired appliances to be compared and matched to the needs of the user. When the mCHP generator does not supply domestic hot water in the summer period, the present standard is not applicable. EN 13203 2 will be used for performance assessment of these generators.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
20.12.2010 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Pajisje shtëpiake me gas për prodhimin e ujit të ngrohtë - Pajisjet me prurje nxehtësia jo më të madhe se 70 kW dhe me kapacitet mbajtës jo më të madh se 300 l - Pjesa 1:Vlerësimi i rendimentit të shpërndarjes së ujit të ngrohtë
Anglisht
Publikuar 
29.09.2016 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Pajisje shtëpiake me gas për prodhimin e ujit të ngrohtë - Pjesa 1:Vlerësimi i rendimentit të shpërndarjes të ujit të ngrohtë
Anglisht
Shfuqizuar 
30.01.2009 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Pajisje shtëpiake që djegin gaz për prodhimin e ujit të ngrohtë - Pajisjet me prurje termike jo më të madhe ose të barabartë me 70 kW dhe kapacitet depozitimi uji jo më të madh ose të barabartë me 300 l - Pjesa 2: Vlerësimi i konsumimit të energjisë
Anglisht
Publikuar 
23.09.2015 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Pajisje shtëpiake që djegin gaz për prodhimin e ujit të ngrohtë - Pjesa 2: Vlerësimi i konsumimit të energjisë
Anglisht
Publikuar 
29.04.2011 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Pajisje shtëpiake që djegin gaz për prodhimin e ujit të ngrohtë në banesa i lidhur me një kolektor diellor - Pajisjet me prurje termike jo më të madhe ose të barabartë me 70 kW dhe kapacitet depozitimi uji jo më të madh ose të barabartë me 500 l - Pjesa 3: Vlerësimi i konsumimit të energjisë