dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 17
 

SSH EN 1253-3:2016

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 13
Çmimi: 2439 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 1253-3:2016   CEN/TC 165


Printo


Titulli në shqip

Ullukët/kanalet për ndërtesat - Pjesa 3: Vlerësimi i konformitetit

Titulli në anglisht

Gullies for buildings - Part 3: Evaluation of conformity

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

This draft European Standard specifies the requirements for evaluation of conformity for floor gullies, roof drains and access covers for buildings to ensure conformity of these products with EN 1253-1, EN 1253-2 and FprEN 1253-4.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN 1253-3:1999 withdrawn SSH EN 1253-3:2016 - 24.05.2017


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Ullukët/kanalet për ndërtesat - Pjesa 1: Kërkesat
Anglisht
Publikuar 
16.12.2015 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Ullukët/kanalet për ndërtesat - Pjesa 1: Ullukët/kanalet e dyshemesë bllokuese me hermetizues në një thellësi uji të paktën 50 mm
Anglisht
Shfuqizuar 
29.12.2006 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Ullukët/kanalet për ndërtesat - Pjesa 2: Metodat e provës
Anglisht
Publikuar 
16.12.2015 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Ullukët/kanalet për ndërtesat - Pjesa 2: Kullimi i çative dhe kanalet e dyshemese pa sifon
Anglisht
Shfuqizuar 
29.12.2006 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Ullukët/kanalet për ndërtesat - Pjesa 3: Kontrolli i cilësisë
Anglisht
Shfuqizuar 
29.12.2006 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Ullukët/kanalet për ndërtesat - Pjesa 4: Mbulesat e mundshme anësore
Anglisht
Publikuar 
24.05.2017 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Ullukët/kanalet për ndërtesat - Pjesa 4: Kapakët e mundshëm anësor
Anglisht
Shfuqizuar 
29.12.2006 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Ullukët/kanalet për ndërtesat - Pjesa 5: Kanalet me bllokim të lëngjeve shkarkues
Anglisht
Publikuar 
08.05.2018 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Ullukët/kanalet për ndërtesat - Pjesa 5: Ullukët/kanalet me bllokim të lëndëve shkarkuese