dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Shkurt-Mars 2017 jane adoptuar 379 standarde shqiptare dhe dokumente shqiptare standardizimi, nga te cilat 313 Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 66 Nderkombetare (ISO dhe IEC) Per me teper >>Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 156
 

SSH EN 1052-2:2016

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 13
Çmimi: 2439 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 1052-2:2016   CEN/TC 125


Printo


Titulli në shqip

Metoda prove për muraturë - Pjesa 2: Përcaktimi i rezistencës në përkulje

Titulli në anglisht

Methods of test for masonry - Part 2: Determination of flexural strength

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

This European standard specifies a method for determining the flexural strength of small masonry specimens for the two principal axes of loading. Guidance is given on the preparation of the specimens, the conditioning required before testing, the testing machine, the method of test, the method of calculation and the contents of the test report.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

SSH EN 1052-2:2005 withdrawn SSH EN 1052-2:2016 - 20.04.2017


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
01.12.2005 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Metoda prove për murature - Pjesa 1: Përcaktimi i rezistencës në shtypje
Anglisht
Shfuqizuar 
01.12.2005 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Metoda prove për murature - Pjesa 2: Përcaktimi i rezistencës në perkulje
Anglisht
Publikuar 
26.09.2011 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Metoda prove për murature - Pjesa 3: Përcaktimi i rezistencës fillestare në prerje
Anglisht
Publikuar 
01.12.2005 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Metoda prove për murature - Pjesa 3: Përcaktimi i rezistencës fillestare në prerje
Anglisht
Publikuar 
01.12.2005 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Metoda prove për murature - Pjesa 4: Përcaktimi i rezistencës në prerje perfshire papershkueshmerine ndaj ujit
Anglisht
Publikuar 
30.11.2007 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Metodat e provave për muraturë - Pjesa 5: Përcaktimi i rezistencës së lidhjes me anë të metodës së përdredhjes së lidhjes