dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2018, DPS do te miratoj 1309 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1054 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 255 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 17
 

SSH EN 61800-5-1:2007/A1:2017

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 16
Çmimi: 2677 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN 61800-5-1:2007/A1:2017   CLC/TC 22X
This standard is equivalent to:
IEC 61800-5-1 Amd.1 Ed. 2.0 b   IEC/TC/TC 22/SC 22G


Printo


Titulli në shqip

Sistemet e transmetimit të fuqisë elektrike me shpejtësi të rregullueshme - Pjesa 5 - 1: Kërkesat e sigurisë - Elektrike, termike dhe të energjisë

Titulli në anglisht

Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
29.03.2007 
105 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemet e transmetimit të fuqisë elektrike me shpejtësi të rregullueshme - Pjesa 1: Specifikimet e vlerës për sistemet e transmetimit te fuqisë. me rrymë të vazhduar me shpejtësi të rregullueshme. me tension të ulët
Anglisht
Publikuar 
29.03.2007 
92 fq.
PDF
6545 lek 
Sistemet e transmetimit të fuqisë elektrike me shpejtësi të rregullueshme - Pjesa 2: Kërkesa të përgjithshme - Specifikimet e vlerës për sistemet e transmetimit të fuqisë. me rrymë alternative. me frekuencë të rregullueshme. me tension të ulët
Anglisht
Publikuar 
29.04.2016 
104 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemet e transmetimit të fuqisë elektrike me shpejtësi të rregullueshme - Pjesa 2: Kërkesa të përgjithshme - Vlerësim i specifikimeve për sistemet e transmetimit të fuqisë në rrymë të vazhduar, me shpejtësi të rregullueshme
Anglisht
Publikuar 
13.05.2008 
119 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemet e drejtimit elektrik të fuqisë me shpejtësi të ndryshueshme — Pjesa 3: Kërkesat e përputhshmërisë elektrike dhe metodat provës specifike
Anglisht
Publikuar 
27.05.2013 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Sistemet e lëshimit me rregullim shpejtësie - Pjesa 3: Kërkesat e përputhshmërisë elektromagnetike dhe metodat specifike të provës
Anglisht
Publikuar 
28.04.2005 
115 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemet elektrike të fuqisë me shpejtësi të ndryshueshme - Pjesa 4: Kërkesa të përgjithshme - Specifikimet e vlerësimit për sistemet e transmetimit të lëvizjes së rrymës alternative të tensionit mbi 1000 V alternativ dhe që nuk kalon 35 kV
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
92 fq.
PDF
6545 lek 
Sistemet e transmetimit të fuqise elektrike me shpejtësi të rregullueshme - Kërkesat për sigurinë - Pjesa 5 - 1: Energjia termike dhe elektrike
Anglisht
Publikuar 
17.06.2009 
125 fq.
PDF
7497 lek 
Sistemet e transmetimit të fuqisë elektrike me shpejtësi të rregullueshme - Pjesa 5 - 1: Kërkesat për sigurinë - Energjia termike dhe elektrike
Anglisht
Publikuar 
17.06.2009 
70 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemet e transmetimit të fuqisë elektrike me shpejtësi të rregullueshme - Pjesa 5 - 2: Kërkesat për sigurinë - Funksionale
Anglisht
Publikuar 
19.12.2017 
fq.
PDF
0 lek 
Sistemet e transmetimit të fuqisë elektrike me shpejtësi të rregullueshme - Pjesa 5-2: Kërkesa të sigurisë - Funksionale
Anglisht
Publikuar 
24.11.2009 
103 fq.
PDF
7021 lek 
Sistem elektrik fuqie me motor me shpejtësi të regjistrueshme - Pjesa 7-1: Ndërfaqe e përgjithshme dhe përdorimi i profileve për sistemet e fuqisë me motor - Përkufizimet e ndërfaqes
Anglisht
Publikuar 
14.11.2016 
114 fq.
PDF
7021 lek 
Sistem elektrik fuqie me motor me shpejtësi të regjistrueshme - Pjesa 7-1: Ndërfaqe e përgjithshme dhe përdorimi i profileve për sistemet e fuqisë me motor - Përkufizimet e ndërfaqes
Anglisht
Publikuar 
24.11.2009 
147 fq.
PDF
7497 lek 
Sistem elektrik fuqie me motor me shpejtësi të regjistrueshme - Pjesa 7-201: Ndërfaqe e përgjithshme dhe përdorimi i profileve për sistemet e fuqisë me motor - Specifikime të profilit të tipit 1
Anglisht
Publikuar 
14.11.2016 
211 fq.
PDF
8925 lek 
Sistem elektrik fuqie me motor me shpejtësi të regjistrueshme - Pjesa 7-201: Ndërfaqe e përgjithshme dhe përdorimi i profileve për sistemet e fuqisë me motor - Specifikime të profilit të tipit 1
Anglisht
Publikuar 
24.11.2009 
186 fq.
PDF
8449 lek 
Sistem elektrik fuqie me motor me shpejtësi të regjistrueshme - Pjesa 7-202: Ndërfaqe e përgjithshme dhe përdorimi i profileve për sistemet e fuqisë me motor - Specifikime të profilit të tipit 2
Anglisht
Publikuar 
14.11.2016 
303 fq.
PDF
10234 lek 
Sistem elektrik fuqie me motor me shpejtësi të regjistrueshme - Pjesa 7-202: Ndërfaqe e përgjithshme dhe përdorimi i profileve për sistemet e fuqisë me motor - Specifikime të profilit të tipit 2
Anglisht
Publikuar 
24.11.2009 
189 fq.
PDF
8449 lek 
Sistem elektrik fuqie me motor me shpejtësi të regjistrueshme - Pjesa 7-203: Ndërfaqe e përgjithshme dhe përdorimi i profileve për sistemet e fuqisë me motor - Specifikime të profilit të tipit 3
Anglisht
Publikuar 
14.11.2016 
227 fq.
PDF
8925 lek 
Sistem elektrik fuqie me motor me shpejtësi të regjistrueshme - Pjesa 7-203: Ndërfaqe e përgjithshme dhe përdorimi i profileve për sistemet e fuqisë me motor - Specifikime të profilit të tipit 3
Anglisht
Publikuar 
24.11.2009 
297 fq.
PDF
10234 lek 
Sistem elektrik fuqie me motor me shpejtësi të regjistrueshme - Pjesa 7-204: Ndërfaqe e përgjithshme dhe përdorimi i profileve për sistemet e fuqisë me motor - Specifikime të profilit të tipit 4
Anglisht
Publikuar 
14.11.2016 
386 fq.
PDF
11543 lek 
Sistem elektrik fuqie me motor me shpejtësi të regjistrueshme - Pjesa 7-204: Ndërfaqe e përgjithshme dhe përdorimi i profileve për sistemet e fuqisë me motor - Specifikime të profilit të tipit 4
Anglisht
Publikuar 
24.11.2009 
140 fq.
PDF
7497 lek 
Sistem elektrik fuqie me motor me shpejtësi të regjistrueshme - Pjesa 7-301: Ndërfaqe e përgjithshme dhe përdorimi i profileve për sistemet e fuqisë me motor - Hartografim i profilit të tipit 1 në teknologjitë e rrjetit
Anglisht
Publikuar 
14.11.2016 
163 fq.
PDF
8330 lek 
Sistem elektrik fuqie me motor me shpejtësi të regjistrueshme - Pjesa 7-301: Ndërfaqe e përgjithshme dhe përdorimi i profileve për sistemet e fuqisë me motor - Hartografim i profilit të tipit 1 në teknologjitë e rrjetit
Anglisht
Publikuar 
24.11.2009 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Sistem elektrik fuqie me motor me shpejtësi të regjistrueshme - Pjesa 7-302: Ndërfaqe e përgjithshme dhe përdorimi i profileve për sistemet e fuqisë me motor - Hartografim i profilit të tipit 2 në teknologjitë e rrjetit
Anglisht
Publikuar 
14.11.2016 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Sistem elektrik fuqie me motor me shpejtësi të regjistrueshme - Pjesa 7-302: Ndërfaqe e përgjithshme dhe përdorimi i profileve për sistemet e fuqisë me motor - Hartografim i profilit të tipit 2 në teknologjitë e rrjetit
Anglisht
Publikuar 
24.11.2009 
107 fq.
PDF
7021 lek 
Sistem elektrik fuqie me motor me shpejtësi të regjistrueshme - Pjesa 7-303: Ndërfaqe e përgjithshme dhe përdorimi i profileve për sistemet e fuqisë me motor - Hartografim i profilit të tipit 3 në teknologjitë e rrjetit
Anglisht
Publikuar 
14.11.2016 
116 fq.
PDF
7021 lek 
Sistem elektrik fuqie me motor me shpejtësi të regjistrueshme - Pjesa 7-303: Ndërfaqe e përgjithshme dhe përdorimi i profileve për sistemet e fuqisë me motor - Hartografim i profilit të tipit 3 në teknologjitë e rrjetit
Anglisht
Publikuar 
24.11.2009 
82 fq.
PDF
6545 lek 
Sistem elektrik fuqie me motor me shpejtësi të regjistrueshme - Pjesa 7-304: Ndërfaqe e përgjithshme dhe përdorimi i profileve për sistemet e fuqisë me motor - Hartografim i profilit të tipit 4 në teknologjitë e rrjetit
Anglisht
Publikuar 
14.11.2016 
202 fq.
PDF
8449 lek 
Sistem elektrik fuqie me motor me shpejtësi të regjistrueshme - Pjesa 7-304: Ndërfaqe e përgjithshme dhe përdorimi i profileve për sistemet e fuqisë me motor - Hartografim i profilit të tipit 4 në teknologjitë e rrjetit
Anglisht
Publikuar 
25.06.2018 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Sisteme transmetimi të fuqisë elektrike me shpejtësi të rregullueshme - Pjesa 9-1: Ekoprojektimi për sistemet e transmetimit të fuqisë, starterave të motorit, elektronika e fuqisë dhe zbatime të transmetimit të tyre - Kërkesa të përgjithshme për vendosjen e standardeve të efiçiencës së energjisë për pajisjet e transmetimit të fuqisë duke përdorur qasjen e zgjeruar të produktit (EPA) dhe modelin gjysmë analitik (SAM)
Anglisht
Publikuar 
25.06.2018 
114 fq.
PDF
7021 lek 
Sisteme transmetimi të fuqisë elektrike me shpejtësi të rregullueshme - Pjesa 9-2: Ekoprojektimi për sistemet e transmetimit të fuqisë, starterave të motorit, elektronika e fuqisë dhe zbatime të transmetimit të tyre - Treguesit e efiçiencës së energjisë për sistemet e transmetimit të fuqisë dhe starterat e motorit