dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2018, DPS do te miratoj 1309 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1054 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 255 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 17
 

SSH EN 60051-1:2017

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 62
Çmimi: 5712 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 60051-1:2017   CLC/TC 85X
This standard is identical to:
IEC 60051-1 Ed. 6.0 b   IEC/TC/TC 85


Printo


Titulli në shqip

Mjete matëse elektrike me tregues analog me veprim direkt dhe pajisjet e tyre ndihmëse - Pjesa 1: Përcaktime dhe kërkesa të përgjithshme të përbashkëta për të gjitha pjesët

Titulli në anglisht

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 1: Definitions and general requirements common to all parts

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
03.05.2005 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Partie 1: Përcaktime dhe përshkrime të përgjithshme të përbashkëta për të gjitha pjesët
Anglisht
Publikuar 
05.05.2008 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 2: Kërkesat speciale për ampermetrat dhe voltmetrat
Anglisht
Publikuar 
05.05.2008 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 3: Kërkesat speciale për vatmetrat dhe varmetrat
Anglisht
Publikuar 
05.05.2008 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 3: Kërkesat speciale për vatmetrat dhe varmetrat
Anglisht
Publikuar 
05.05.2008 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 4: Kërkesat speciale për matësat e dëndurisë ose valëmatësit
Anglisht
Publikuar 
05.05.2008 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 5: Kërkesat speciale për fazë matësat, matësat e koeficientit të fuqisë dhe sinkroskopët.
Anglisht
Publikuar 
05.05.2008 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 6: Kërkesat speciale për ommetrat (matësat e rezistencës) dhe matësat e përçueshmërisë
Anglisht
Publikuar 
05.05.2008 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 7: Kërkesat speciale për instrumentat shumë funksional
Anglisht
Publikuar 
05.05.2008 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 8: Kërkesat speciale për pajisjet ndihmëse
Anglisht
Publikuar 
05.05.2008 
66 fq.
PDF
5712 lek 
Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 9: Metodat e rekomanduara të testimit
Anglisht
Publikuar 
05.05.2008 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 9: Metodat e rekomanduara të testimit
Anglisht
Publikuar 
05.05.2008 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 9: Metodat e rekomanduara të testimit