dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2018, DPS do te miratoj 1309 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1054 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 255 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 17
 

SSH EN 61010-2-020:2017

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 35
Çmimi: 4165 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 61010-2-020:2017   CLC/TC 66X
This standard is identical to:
IEC 61010-2-020 Ed. 3.0 b   IEC/TC/TC 66


Printo


Titulli në shqip

Kërkesa të sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-020: Kërkesa të veçanta për centrifugat laboratorike

Titulli në anglisht

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-020: Particular requirements for laboratory centrifuges

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
21.03.2005 
63 fq.
PDF
5712 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje. kontroll dhe përdorim në laborator - Pjesa 031: Kërkesat e sigurisë për detalet/elementët e sondës që mbahet në dorë për matje elektrike dhe për provën
Anglisht
Publikuar 
29.09.2008 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje. kontroll dhe përdorim në laborator - Pjesa 031: Kërkesat e sigurisë për detalet/elementët e sondës që mbahet në dorë për matje elektrike dhe për provën
Anglisht
Publikuar 
30.03.2016 
182 fq.
PDF
8449 lek 
Kërkesa të sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator - Pjesa 031: Kërkesa të sigurisë për elementët e sondës që mbahet në dorë për matje dhe prova elektrike
Anglisht
Shfuqizuar 
21.03.2005 
119 fq.
PDF
7021 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
Anglisht
Shfuqizuar 
29.09.2011 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Kërkesa sigurie për pajisje elektrike për përdorim në matje, kontroll dh elaborator - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
27.05.2011 
328 fq.
PDF
10888 lek 
Kërkesa sigurie për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
Anglisht
Shfuqizuar 
12.05.2008 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje . kontroll dhe për përdorime laboratorike - Pjesa 2 - 010 : Kërkesa të veçanta për pajisje laboratori për nxehjen e materialeve
Anglisht
Publikuar 
03.06.2015 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-010: Kërkesa të veçanta për pajisje laboratori për nxehjen e materialeve
Anglisht
Publikuar 
09.10.2017 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Kërkesa të sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-011: Kërkesa të veçanta për pajisjet ftohëse
Anglisht
Publikuar 
21.04.2017 
91 fq.
PDF
6545 lek 
Kërkesa të sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-012: Kërkesa të veçanta për pajisjet e testimit klimatik dhe mjedisor dhe pajisje të tjera të kondicionimit të temperaturës
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2005 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje. kontroll dhe përdorim në laborator - Pjesa 2 - 020: Kërkesat e veçanta për centrifugat laboratorike
Anglisht
Publikuar 
14.07.2008 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Kërkesat e veçanta për pajisjet për matjen, kontrollin dhe përdorim në laboratorë — Pjesa 2 - 020: Kërkesat e veçanta për centrifugat laboratorike
Anglisht
Publikuar 
27.05.2011 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Kërkesa sigurie për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-030: Kërkesa të veçanta për qarqe të provës dhe matjes
Anglisht
Shfuqizuar 
12.05.2008 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe për përdorime laboratorike - Pjesa 2-032: Kërkesa të veçanta për sensorët e rrymës që mbahen në dore dhe që manipulohen me dorë për prova dhe matje elektrike
Anglisht
Publikuar 
12.11.2013 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe për përdorime laboratorike - Pjesa 2-032: Kërkesa të veçanta për sensorët e rrymës që mbahen në dore dhe që manipulohen me dorë për prova dhe matje elektrike
Anglisht
Publikuar 
27.05.2013 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator - Pjesa 2-033: Kërkesat të veçanta për multimetera që mbahen në dorë dhe pajisjeve matëse të tjera, për përdorim shtëpiak dhe profesional, të aftë për të matur tensionin e rrjetit
Anglisht
Publikuar 
12.05.2008 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje , kontroll dhe për përdorime laboratorike — Pjesa 2-040: Kërkesat e veçanta për pajisjet dizinfektuese dhe larëse që përdoren për trajtimin e materialeve mjekësore
Anglisht
Publikuar 
30.03.2016 
81 fq.
PDF
6545 lek 
Kërkesa të sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator - Pjesa 2-40: Kërkesa të veçanta për sterilizuesit dhe pajisjet e dezinfektimit me larje që përdoren për trajtimin e materialeve mjekësore
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2005 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje. kontroll dhe përdorim në laborator - Pjesa 2 - 041: Kërkesat e veçanta për avullin e përdorur në autokllava për trajtimin e materialeve mjekësore dhe për proceset laboratorike
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.1997 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje. kontroll dhe përdorim në laborator - Pjesa 2 - 042: Kërkesat e veçanta për gazin toksik të përdorur për autokllavat dhe sterilizatorët për trajtimin e materialeve mjakësore dhe për proceset laboratorik
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2005 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje. kontroll dhe përdorim në laborator - Pjesa 2 - 043: Kërkesat e veçanta për sterilizatorët me nxehje të thatë qwë përdorin ose ajër të nxehtë ose gaz inert të nxehtë për trajtimin e materialeve mjekësor
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2005 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje. kontroll dhe përdorim në laborator - Pjesa 2 - 045: Kërkesat e veçanta për pajisjet dizinfektuese larëse që përdoren në mjekësi. veterinari dhe sektorët laboratorikë
Anglisht
Publikuar 
12.05.2008 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje . kontroll dhe për përdorime laboratorike - Pjesa 2 - 051 : Kërkesa të veçanta për pajisje laboratori për përzjerje dhe miksim
Anglisht
Publikuar 
20.11.2015 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe për përdorime laboratorike - Pjesa 2-051 : Kërkesa të veçanta për pajisje laboratori për përzjerje dhe miksim
Anglisht
Publikuar 
12.05.2008 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje . kontroll dhe për përdorime laboratorike - Pjesa 2 - 061 : Kërkesa të veçanta për spektometër atomik laboratori me atomizim termal dhe jonizim
Anglisht
Publikuar 
20.11.2015 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe për përdorime laboratorike - Pjesa 2-061: Kërkesa të veçanta për spektometër atomik laboratori me atomizim termal dhe jonizim
Anglisht
Publikuar 
12.05.2008 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje. Kontroll dhe për përdorime laboratorike - Pjesa 2 - 081 : Kërkesa të veçanta për pajisje automatike dhe gjysëm automatike laboratori për analiza dhe qëllime të tjera
Anglisht
Publikuar 
12.05.2008 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje. Kontroll dhe për përdorime laboratorike - Pjesa 2 - 081 : Kërkesa të veçanta për pajisje automatike dhe gjysëm automatike laboratori për analiza dhe qëllime të tjera
Anglisht
Publikuar 
20.11.2015 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje, Kontroll dhe për përdorime laboratorike - Pjesa 2-081: Kërkesa të veçanta për pajisje automatike dhe gjysëm automatike laboratori për analiza dhe qëllime të tjera
Anglisht
Publikuar 
27.05.2013 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-091: Kërkesa të veçanta për sistemet e rrezeve X të montuara në kabinet
Anglisht
Publikuar 
28.04.2014 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-091: Kërkesa të veçanta për sistemet e rrezeve X të montuara në kabinet
Anglisht
Publikuar 
21.02.2005 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisjen elektrike për matje. kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2 - 101: Kërkesat e veçanta për pajisje mjekësore të diagnostikimit in vitro (IVD).
Anglisht
Publikuar 
28.04.2014 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-201: Kërkesa të veçanta për pajisjet e kontrollit
Anglisht
Publikuar 
28.04.2014 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-201: Kërkesa të veçanta për pajisjet e kontrollit
Anglisht
Publikuar 
23.05.2018 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Kërkesa të sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-202: Kërkesa të veçanta për aktuatorët e valvulës me komandim elektrik