dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2018, DPS do te miratoj 1309 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1054 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 255 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 17
 

SSH EN 196-3:2016

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 15
Çmimi: 2677 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 196-3:2016   CEN/TC 51


Printo


Titulli në shqip

Metodat e provës për çimento - Pjesa 3: Përcaktimi i kohës së arritjes së ngurtësimit dhe cilësisë së mirë

Titulli në anglisht

Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting times and soundness

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

This European Standard specifies the methods for determining standard consistence, setting times and soundness of cements. The method applies to common cements and to other cements and materials, the standards for which call up this method. It may not apply to other cement types that have, for example, a very short initial setting time. The method is used for assessing whether the setting time and soundness of a cement is in conformity with its specification. This part of EN 196 describes the reference methods and allows the use of alternative procedures and equipment, as indicated in notes, provided that they have been calibrated against the reference methods. In the event of a dispute, only the reference equipment and procedures are used.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtarStandardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.1994 
0 fq.
PDF
0 lek 
Metoda prove për çimento - Pjesa 1: Përcaktimi i forcës
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Metoda prove për çimento - Pjesa 1: Përcaktimi i forcës
Anglisht
Publikuar 
22.08.2016 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Metoda prove për çimento - Pjesa 1: Përcaktimi i fortësisë
Anglisht
Shfuqizuar 
30.08.2007 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Metodat e provave te çimentos - Pjesa 10: Përcaktimi i përmbajtjes në çimento të kromit (VI), të tretshëm në ujë
Anglisht
Publikuar 
14.07.2016 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Metodat e provave të çimentos - Pjesa 10: Përcaktimi i përmbajtjes në çimento të kromit (VI), të tretshëm në ujë
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2001 
0 fq.
PDF
0 lek 
Metoda prove për çimento - Pjesa 2: Analiza kimike të çimentos
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Metoda prove për çimento - Pjesa 2: Analiza kimike të çimentos
Anglisht
Publikuar 
07.04.2014 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Metoda e testimit të çimentos - Pjesa 2:Analizat kimike te çimentos.
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2001 
0 fq.
PDF
0 lek 
Metoda prove për çimento - Pjesa 21: Përcaktimi i klorureve.dyoksidit të karbonit dhe përmbajtjes së alkaleve të çimentos
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2001 
0 fq.
PDF
0 lek 
Metoda prove për çimento - Pjesa 3: Përcaktimi i kohës së prezës dhe ngurtësimit
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Metoda prove për çimento - Pjesa 3: Përcaktimi i kohës së prezës dhe ngurtësimit
Anglisht
Shfuqizuar 
30.09.2009 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Metodat e provës për çimento - Pjesa 3: Përcaktimi i kohës së prezës dhe ngurtësimit
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2001 
0 fq.
PDF
0 lek 
Metoda prove për çimento - Pjesa 5: Prova e pucolanitetit për çimento pucolanike
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Metoda prove për çimento - Pjesa 5: Prova e pucolanitetit për çimento pucolanike
Anglisht
Publikuar 
26.09.2011 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Metoda prove për çimento - Pjesa 5: Prova e pucolanitetit për çimento pucolanike
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.1999 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Metoda prove për çimento - Pjesa 6: Përcaktimi i imtësisë
Anglisht
Publikuar 
04.03.2010 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Metodat e provës së çimentos - Pjesa 6: Përcaktimi i imtësisë
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2001 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Metoda prove për çimento - Pjesa 7: Metoda për marrjen dhe përgatitjen e mostrave të çimentos
Anglisht
Publikuar 
04.03.2008 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Metodat e marrjes mostrës së çimentos - Pjesa 7: Metodat e marrjes dhe përgatitjes së mostrave të çimentos
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2005 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Metoda prove për çimento - Pjesa 8: Nxehtësia e hidratimit - Metoda me tretje
Anglisht
Publikuar 
29.09.2010 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Metoda prove për çimento - Pjesa 8: Nxehtësia e hidratimit - Metoda me tretje
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2005 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Metoda prove për çimento - Pjesa 9: Nxehtësia e hidratimit - Metoda gjysëmadiabatike
Anglisht
Publikuar 
29.09.2010 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Metoda prove për çimento - Pjesa 9: Nxehtësia e hidratimit - Metoda gjysëmadiabatike