dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 32
 

SSH EN 13523-29:2017

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 11
Çmimi: 2261 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 13523-29:2017   CEN/TC 139


Printo


Titulli në shqip

Metalet e veshura me shtresë të hollë - Metodat ekzaminuese - Pjesa 29: Rezistenca ndaj ndotjes rrethuese (Mbledhja dhe heqja e papastërtive)

Titulli në anglisht

Coil coated metals - Test methods - Part 29: Resistance to environmental soiling (Dirt pick-up and striping)

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

This part of the EN 13523 series specifies a procedure for the comparative evaluation of resistance to soiling of an organic coating on a metallic substrate (coil coating) in an outdoor exposure environment, particularly the soiling defect known as "Tiger stripes".

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtarStandardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
 
19 fq.
PDF
3094 lek 
1
Anglisht
Projekt 
 
14 fq.
PDF
2439 lek 
1
Anglisht
Projekt 
 
17 fq.
PDF
2915 lek 
1
Anglisht
Shfuqizuar 
31.12.2004 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 0: Hyrje e përgjithshme dhe lista e metodave të provës
Anglisht
Publikuar 
24.05.2016 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 0: Hyrje e përgjithshme
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2003 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 1: Trashësia e veshjes
Anglisht
Shfuqizuar 
26.05.2011 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Metalet e mbuluara spiralore - Metodat e provës - Pjesa 1: Trashësia e shtresës
Anglisht
Publikuar 
07.12.2017 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Metalet e veshura me shtresë të hollë - Metodat ekzaminuese - Pjesa 1: Trashësia e shtresës
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2001 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 10: Rezistenca nga ndriçuesit fluorishentë ultra vjollcë dhe nga kondensimi i ujit
Anglisht
Shfuqizuar 
24.05.2012 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 10: Rezistenca nga ndriçuesit fluorishentë ultra vjollcë dhe nga kondensimi i ujit
Anglisht
Publikuar 
07.12.2017 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Metalet e veshura me shtresë të hollë - Metodat ekzaminuese - Pjesa 10: Qëndrueshmëria ndaj rrezatimit UV fluorishent dhe kondensimit të ujit
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2001 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 11: Qëndresa nga tretësit (prova e gomimit)
Anglisht
Publikuar 
24.05.2012 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 11: Qëndrueshmëria nga tretësit (prova e gomimit)
Anglisht
Shfuqizuar 
08.05.2008 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 12: Qëndresa nga gërvishja
Anglisht
Publikuar 
07.12.2017 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Metalet e veshura me shtresë të hollë - Metodat ekzaminuese - Pjesa 12: Rezistenca ndaj gërvishtjes
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2003 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 13: Rezistenca nga përshpejtimi i vjetërimit nga përdorimi i nxehtësisë
Anglisht
Publikuar 
24.05.2016 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 13: Qëndrueshmëria ndaj vjetërimit të përshpejtuar nga përdorimi i nxehtësisë
Anglisht
Shfuqizuar 
31.12.2004 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 14: Pudrosja (Metoda Helmen)
Anglisht
Publikuar 
24.05.2016 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 14: Pudrosja (Metoda Helmen)
Anglisht
Shfuqizuar 
31.12.2004 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 15: Metamerizmi (gjendja e lëndës së ndarë në metamere)
Anglisht
Publikuar 
24.05.2016 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 15: Metamerizmi (gjendja e lëndës së ndarë në metamere)
Anglisht
Publikuar 
08.05.2008 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 16: Qëndresa nga gërryerja
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2008 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 17: Ngjitja e filmave shirit
Anglisht
Publikuar 
11.06.2013 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Metalet e veshura me spirale - Metodat e provës - Pjesa 17: Ngjitja e filmave shirit
Anglisht
Publikuar 
31.12.2004 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 18: Rezistenca ndaj ngjyrosjes (njollosjes)
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2001 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 19: Projektimi i panelit dhe metoda e provës të expozimit në atmosferë
Anglisht
Publikuar 
24.05.2012 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 19: Projektimi i panelit dhe metoda e provës të ekspozimit në atmosferë
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2003 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 2: Shkëlqimi pasqyror
Anglisht
Publikuar 
24.05.2016 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Metalet unazor të veshura - Metodat e provës - Pjesa 2: Shkëlqimi në sipërfaqet e lëmuara
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2008 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 20: Ngjitja me shkumë
Anglisht
Publikuar 
11.06.2013 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Metalet e veshura me spirale - Metodat e provës - Pjesa 20: Ngjitja me shkumë
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2005 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 21: Vlerësimi i paneleve të ekspozuar jashtë
Anglisht
Publikuar 
16.11.2011 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Metalet spiral të lyer - Metodat provë - Pjesa 21: Vlerësimi i paneleve të ekspozuar në natyrë
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2003 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 22: Diferencat e ngjyrës - Krahasimi pamor
Anglisht
Shfuqizuar 
16.11.2011 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 22: Diferencat e ngjyrës - Krahasimi pamor
Anglisht
Publikuar 
07.12.2017 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Metalet e veshura me shtresë të hollë - Metodat ekzaminuese - Pjesa 22: Ndryshimi i ngjyrës - Krahasimi me sy
Anglisht
Shfuqizuar 
31.12.2004 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 23: Qëndrueshmëria e ngjyrës në atmosferat e lagështa që përmbajnë dyoksid squfuri
Anglisht
Publikuar 
24.05.2016 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 23: Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj atmosferave të lagështa që përmbajnë dioksid squfuri
Anglisht
Publikuar 
08.05.2008 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 24: Qëndresa ndaj bllokimit dhe markimit me presion
Anglisht
Shfuqizuar 
08.05.2008 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 25: Qëndresa ndaj lagështirës
Anglisht
Publikuar 
24.05.2016 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 25: Qëndrueshmëria ndaj lagështirës
Anglisht
Shfuqizuar 
08.05.2008 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 26: Qëndresa ndaj kondensimit të ujit
Anglisht
Publikuar 
24.05.2016 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 26: Qëndrueshmëria ndaj kondensimit të ujit
Anglisht
Publikuar 
16.11.2011 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Metalet spiral të lyer - Metodat e provave - Pjesa 27: Rezistenca për cipat e lagështa (prova e cipës)
Anglisht
Publikuar 
07.12.2017 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Metalet e veshura me shtresë të hollë - Metodat ekzaminuese - Pjesa 27: Rezistenca ndaj cipave të lagështa (Prova e cipës)
Anglisht
Shfuqizuar 
24.05.2012 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Metalet e veshura me spirale - Metodat e provës - Pjesa 29: Qëndrueshmëria ndaj ndotjeve rrethuese (Mbledhja e papastërtive dhe largimi me solvent)
Anglisht
Shfuqizuar 
31.12.2004 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 3: Diferenca e ngjyrës
Anglisht
Publikuar 
24.05.2016 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 3: Ndryshimi i ngjyrës - Krahasimi instrumental
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2003 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 4: Fortësia e lapsit
Anglisht
Publikuar 
24.05.2016 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e proves - Pjesa 4: Fortësia e lapsit
Anglisht
Shfuqizuar 
31.12.2004 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 5: Rezistenca e deformimit të shpejtë (prova në goditje)
Anglisht
Publikuar 
24.05.2016 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 5: Qëndrueshmëria ndaj deformimit të shpejtë (prova në goditje)
Anglisht
Publikuar 
31.12.2004 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 6: Ngjitja pas dhëmbëzimit (prova e tërheqjes boshe)
Anglisht
Shfuqizuar 
31.12.2004 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 7: Rezistenca në çarjen nga përkulja (metoda e përkuljes T)
Anglisht
Publikuar 
24.05.2016 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 7: Qëndrueshmëria ndaj plasaritjes në përkulje (metoda e përkuljes T)
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2003 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 8: Rezistenca në spërkatje të hollë kripe
Anglisht
Publikuar 
16.11.2011 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Metalet spiral të lyer - Metodat e provave - Pjesa 8: Rezistenca ndaj kripës spray (mjegull)
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2003 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 9: Rezistenca e zhytjes në ujë
Anglisht
Publikuar 
24.05.2016 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Metalet e veshura me pështjellë - Metodat e provës - Pjesa 9: Qëndrueshmëria ndaj zhytjes në ujë