dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2018, DPS do te miratoj 1309 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1054 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 255 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 17
 

SSH EN 1993-1-6:2007/A1:2017

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 26
Çmimi: 3570 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 1993-1-6:2007/A1:2017   CEN/TC 250


Printo


Titulli në shqip

Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-6: Rezistenca dhe stabiliteti i strukturave guackore

Titulli në anglisht

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
204 fq.
PDF
8449 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-1: Rregullat e përgjithshme dhe rregullat për ndërtesat
Anglisht
Publikuar 
21.05.2015 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-1: Rregullat e përgjithshme dhe rregullat për ndërtesat
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-1: Rregullat e përgjithshme dhe rregullat për ndërtesat
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-10: Rezistenca e materialit dhe vetitë nëpërmjet trashësisë
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-10: Rezistenca e materialit dhe vetitë nëpërmjet trashësisë
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
80 fq.
PDF
6128 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-11: Projektimi i strukturave me komponentë në tërheqje
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-11: Projektimi i strukturave me komponentë në tërheqje
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-12: Rregulla shtesë për shtrirjen e EN 1993 deri tek çeliqet e markës S 700
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-12: Rregulla shtesë për shtrirjen e EN 1993 deri tek çeliqet e markës S 700
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
158 fq.
PDF
8330 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1- 2: Rregullat e përgjithshme - Projektimi strukturor për zjarrin
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1- 2: Rregullat e përgjithshme - Projektimi strukturor për zjarrin
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
278 fq.
PDF
9579 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1- 3: Rregulla të përgjithshme - Rregulla shtesë për elemente dhe fletë çeliku të formuara në të ftohtë
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1- 3: Rregulla të përgjithshme - Rregulla shtesë për elemente dhe fletë çeliku të formuara në të ftohtë
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
78 fq.
PDF
6128 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-4: Rregullat e përgjithshme - Rregulla shtesë për çeliqet inoks
Anglisht
Publikuar 
27.05.2016 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Eurokodi 3 - Projektimi i strukturave të çelikut - Pjesa 1-4: Rregulla të përgjithshme - Rregulla shtesë për çeliqet e paoksidueshëm
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
116 fq.
PDF
7021 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-5: Elementët strukturor pllakë
Anglisht
Publikuar 
12.10.2017 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-5: Elementët strukturor pllakë
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-5: Elementët strukturor pllakë
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
194 fq.
PDF
8449 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-6: Rezistenca dhe stabiliteti i strukturave guackore
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-6: Rezistenca dhe stabiliteti i strukturave guackore
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
84 fq.
PDF
6545 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-7: Strukturat me pllaka të nënshtruara në ngarkimin jashtë planit
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-7: Strukturat me pllaka të nënshtruara në ngarkimin jashtë planit
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
268 fq.
PDF
9579 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1- 8: Projektimi i xhuntimeve
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1- 8: Projektimi i xhuntimeve
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
76 fq.
PDF
6128 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-9: Lodhja
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-9: Lodhja
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
214 fq.
PDF
8925 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku Pjesa 2: Urat prej çeliku
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku Pjesa 2: Urat prej çeliku
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
166 fq.
PDF
8330 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 3-1: Kullat, shtyllat dhe oxhakët - Kullat dhe shtyllat
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 3-1: Kullat, shtyllat dhe oxhakët - Kullat dhe shtyllat
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
68 fq.
PDF
5712 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 3-2: Kullat, shtyllat dhe oxhakët - Oxhakët
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
222 fq.
PDF
8925 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku Pjesa 4-1: Siloset
Anglisht
Publikuar 
21.05.2018 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku Pjesa 4-1: Siloset
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku Pjesa 4-1: Siloset
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
114 fq.
PDF
7021 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 4-2: Depozitat
Anglisht
Publikuar 
21.05.2018 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 4-2: Depozitat
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 4-2: Depozitat
Anglisht
Shfuqizuar 
09.05.2014 
80 fq.
PDF
6128 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 4-3: Tubacionet
Anglisht
Shfuqizuar 
09.05.2014 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 4-3: Tubacionet
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
178 fq.
PDF
8330 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku Pjesa 5: Pilotat
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku Pjesa 5: Pilotat
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
86 fq.
PDF
6545 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 6: Strukturat që mbajnë vinça
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 6: Strukturat që mbajnë vinça