dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2018, DPS do te miratoj 1309 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1054 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 255 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 17
 

SSH EN 60034-27-3:2016

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 31
Çmimi: 3986 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN 60034-27-3:2016   CLC/TC 2
This standard is equivalent to:
IEC 60034-27-3 Ed. 1.0 b   IEC/TC/TC 2


Printo


Titulli në shqip

Makineri elektrike rrotulluese - Matja e faktorit të shpërndarjes dielektrike në izolimin e mbështjellave të statorit të makinerive elektrike rrotulluese

Titulli në anglisht

Rotating electrical machines - Part 27-3: Dielectric dissipation factor measurement on stator winding insulation of rotating electrical machines

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

IEC 60034-27-3:2015 provides guidelines for the test procedures and the interpretation of test results for dielectric dissipation factor measurements on the stator winding insulation of rotating electrical machines. These guidelines are valid for rotating electrical machines with conductive slot coatings operating at a rated voltage of 6 kV and higher. This standard applies to individual form-wound stator bars and coils outside a core (uninstalled), individual stator bars and coils installed in a core and complete form-wound stator winding of machines in new or aged condition. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous publication IEC TR 60894:1987: - inclusion of digital measurement of dissipation factor and capacitance; - inclusion of limits for dissipation factor values; - detailed description of measuring techniques; extension of scope to complete windings.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2005 
67 fq.
PDF
5712 lek 
Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 1: Vlerësimi dhe performanca
Anglisht
Shfuqizuar 
14.08.2008 
146 fq.
PDF
7497 lek 
Makineritë elektrike rrotulluese — Pjesa 1: Vlerësimi dhe performance (IEC 60034-1:2004)
Anglisht
Publikuar 
25.04.2011 
148 fq.
PDF
7497 lek 
Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 1: Vlerësimi dhe performanca
Anglisht
Publikuar 
27.05.2011 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Makina elektrike rrotulluese - Pjesa 1: Vlerësimi dhe performanca
Anglisht
Publikuar 
13.05.2008 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Makinat elektrike rrotulluese — Pjesa 11:Mbrojtja termale (IEC 60034-11:2004)
Anglisht
Publikuar 
28.04.2005 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 12: Performanca e lëshimit të motorëve trefazorë me induksion me kafaz me një shpejtësi
Anglisht
Publikuar 
06.06.2008 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Makinat rrotulluese elektrike — Pjesa 12: Performanca e lëshimit të motorëve trefazorë me induksion me kafaz me një shpejtësi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Makineritë elektrike rrotulluese - Pjesa 14: Vibrimi mekanik i disa makinave me lartësi të aksit më të madhe ose të barabartë me 56 mm - Matja, vlerësimi dhe kufijtë e vibrimit
Anglisht
Publikuar 
13.05.2008 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Makineritë elektrike rrotulluese — Pjesa 14: Vibrimi mekanik i disa makinave me lartësi të aksit më të madhe ose të barabartë me 56 mm — Matja, vlerësimi dhe kufijtë e ashpërsisë së vibrimit
Anglisht
Publikuar 
13.05.2008 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Makineritë elektrike rrotulluese —Pjesa 14: Vibrimi mekanik i disa makinave me lartësi të aksit më të madhe ose të barabartë me 56 mm — Matja, vlerësimi dhe kufijtë e ashpërsisë së vibrimit
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2005 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 15: Nivelet e tensionit të qëndresës në goditje të makinave rrotulluese me rrymë alternative me bobina me stator të paraformuar
Anglisht
Publikuar 
30.09.2009 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 15: Nivelet e tensionit të qëndresës në goditje të makinave rrotulluese me rrymë alternative me bobina me stator të paraformuar
Anglisht
Shfuqizuar 
20.06.2005 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Makineritë elektrike rrotulluese - Pjesa 16: Sistemet e eksitimit për makineritë sinkrone - Kapitulli 1: Përkufizimet
Anglisht
Publikuar 
06.12.2012 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 16-1: Sistemet e eksitimit për makinat sinkrone - Përkufizimet
Anglisht
Shfuqizuar 
28.03.2006 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 18: Vlerësimi funksional i sistemeve të izolimit - Seksioni 1: Udhëzime të përgjithshme
Anglisht
Shfuqizuar 
29.09.2011 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 18: Vlerësimi funksional i sistemit të izolimit - Seksioni 1: Udhëzues i përgjithshëm
Anglisht
Publikuar 
21.10.2010 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 18-1: Vlerësimi funksional i sistemeve të izolimit - Udhëzime të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
28.03.2006 
45 fq.
PDF
4641 lek 
Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 18: Vlerësimi funksional i sistemeve të izolimit - Seksioni 21: Procedurat e provës për mbështjellat me tel - Vlerësimi termik dhe klasifikimi
Anglisht
Publikuar 
29.09.2011 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 18: Vlerësimi funksional i sistemit të izolimit - Seksioni 21: Procedurat e provës për mbështjelljet me tela - Vlerësimi dhe klasifikimi termik
Anglisht
Publikuar 
29.09.2011 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 18: Vlerësimi funksional i sistemit të izolimit - Seksioni 21: Procedurat e provës mbështjelljet me tela - Vlerësimi dhe klasifikimi termik i sistemeve të izolimit të përdorura në makina deri dhe që përfshijnë 50 MVA dhe 15 kV
Anglisht
Publikuar 
23.04.2014 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 18-21: Vlerësimi funksional i sistemit të izolimit - Procedurat e provës për pështjellat e mbështjella me tel - Vlerësimi dhe klasifikimi termik
Anglisht
Publikuar 
28.03.2006 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 18: Vlerësimi funksional i sistemeve të izolimit - Pjesa 22: Procedurat e provës për mbështjellat me tel - Klasifikimi i modifikimeve dhe zëvendësimeve të komponentëve të izolimit
Anglisht
Publikuar 
28.03.2006 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Makinat rrotulluese elektrikePjesa 18: Vlerësimi funksional i sistemeve të izolimit - Pjesa 31: Procedurat e provës për mbështjellat me tel - Vlerësimi termik dhe klasifikimi i sistemeve të izolimit që përdoren në makinat deri në dhe duke përfshirë 50 MVA
Anglisht
Publikuar 
29.09.2011 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 18: Vlerësimi funksional i sistemit të izolimit - Seksioni 31: Procedurat e provës për mbështjelljet me tela - Vlerësimi dhe klasifikimi termik i sistemeve të izolimit të përdorura në makina deri dhe që përfshijnë 50 MVA dhe 15 kV
Anglisht
Publikuar 
09.10.2013 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 18-31: Vlerësimi funksional i sistemeve të izolimit - Procedurat e provës për pështjellat e parafabrikuara - Vlerësimi termik dhe klasifikimi i sistemeve të izolimit që përdoren në makinat rrotulluese
Anglisht
Publikuar 
25.04.2011 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 18-32: Vlerësimi funksional i sistemeve të izolimit -Proçedurat e provës për mbështjellat me tel të paraformuar - Vlerësimi ndaj qëndrueshmërisë elektrike
Anglisht
Publikuar 
09.10.2013 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 18-34: Vlerësimi funksional i sistemeve të izolimit - Procedurat e provës për pështjellat e parafabrikuara - Vlerësimi i qëndrueshmërisë termomekanike të sistemeve të izolimit
Anglisht
Publikuar 
23.09.2014 
46 fq.
PDF
4938 lek 
Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 18-41: Sistemet e izolimit elektrik pa shkarkesa parciale (Lloji I) që përdoren në makina rrotulluese që ushqehen nga shndërruesit e tensionit - Provat e kualifikimit dhe kontrollit të cilësisë
Anglisht
Publikuar 
26.03.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Makinat elektrike rrotulluese — Pjesa 19: Metoda specifike të provës për makinat me rrymë te vazhduar me ushqim konvencional dhe të radricuar
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2005 
51 fq.
PDF
5236 lek 
Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 2: Metodat për përcaktimin e humbjeve dhe rendimentit të makinerisë rrotulluese elektrike nga provat (përveç makinave për automjetet tërheqëse)
Anglisht
Publikuar 
29.09.2009 
77 fq.
PDF
6128 lek 
Makinat rrotulluese elektrike — Pjesa 2-1: Metodat standarde për përcaktimin e humbjeve dhe efektëshmërisë nëpërmjet testeve ( me përjashtim të makinave për automjetet tërheqëse)
Anglisht
Publikuar 
26.03.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Makinat elektrike rrotulluese — Pjesa 2-1: Metodat standarde për përcaktimin e humbjeve dhe eficensës nga provat (përjashtuar makinat për automjetet tërheqëse)
Anglisht
Shfuqizuar 
28.04.2005 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 22: Gjeneratorët me rrymës alternative për motorët me djegie të brendshme dhe me pistona
Anglisht
Publikuar 
29.04.2010 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 22: Gjeneratorët e rrymës alternative për agregatet gjeneruese të lidhura me motorët me djegie të brendshme
Anglisht
Publikuar 
21.10.2010 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 2-2: Metodat specifike për përcaktimin e humbjeve individuale të makinave të mëdha nëpërmjet provave - Shtojcë për IEC 60034-2-1
Anglisht
Publikuar 
14.08.2008 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Makinat rrotulluese elektrike — Pjesa 26: Efektet e tensioneve të pabalancuara në performancën e motorëve trefazorë me induksion me kafaz
Anglisht
Publikuar 
26.03.2015 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Makinat elektrike rrotulluese — Pjesa 26: Efektet e tensioneve të pa balancuara mbi performancën e motorëve trefazor me induksion në formë kafazi
Anglisht
Publikuar 
29.09.2009 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Makinat rrotulluese elektrike — Pjesa 28: Metodat e provës për përcaktimin e sasisë së diagramave rrethore ekuivalente për motorat me induksion me kafaz trefazorë të tensionit të ulët
Anglisht
Publikuar 
23.04.2014 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 28: Metodat e provës për përcaktimin e sasive të diagramave ekuivalente të qarkut për motorët tre-fazor të tensionit të ulët me induksion në formë kafazi
Anglisht
Publikuar 
29.09.2009 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Makineri elektrike rrotulluese - Pjesa 29: Teknika të superpozimit dhe ngarkesës ekuivalente - Prova jot ë drejtpërdrejta për përcaktimin e rritjes të temperaturës
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2005 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 3: Kërkesa të veçanta për makinat tip turbinë të sinkronizuar
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2008 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Makinat rrotulluese elektrike — Pjesa 3: Kërkesa të veçanta për makinat sinkrone me rotor cilindrik
Anglisht
Publikuar 
17.06.2009 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 3: Kërkesa të veçanta për gjeneratorët sinkron që vihen në punë nga turbinat me avull ose turbinat me gas të djegshëm
Anglisht
Publikuar 
21.10.2010 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 30: Klasat e efektshmërisë së motorëve me induksion trefazorë me kafaz, me një shpejtësi (Kodi IE)
Anglisht
Publikuar 
23.09.2014 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 30-1: Klasat e eficiencës për motorët me rrymë alternative të ushqyer nga rrjeti (kodi IE)
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2005 
97 fq.
PDF
6545 lek 
Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 4: Metodat për përcaktimin e madhësive të makinsë sinkron nga provat
Anglisht
Publikuar 
23.06.2009 
80 fq.
PDF
6128 lek 
Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 4: Metodat për përcaktimin e madhësive të makinës sinkron nga provat
Anglisht
Publikuar 
28.04.2005 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 5: Shkallët e mbrojtjes të realizuara nga projektimi integral i makinave rrotulluese elektrike (Kodi IP) - Klasifikimi
Anglisht
Publikuar 
06.06.2008 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Makinat rrotulluese elektrike — Pjesa 5: Shkallët e mbrojtjes të realizuara nga projektimi integral i makinave rrotulluese elektrike (Kodi IP) — Klasifikimi
Anglisht
Publikuar 
21.12.2007 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 6: Metodat e ftohjes (Kodi IC)
Anglisht
Publikuar 
29.09.2011 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 7: Klasifikimi i tipave të konstruksioneve, aranxhimeve për montim dhe pozicionit të kutisë së terminaleve (kodi IM)
Anglisht
Publikuar 
13.05.2008 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Makinat rrotulluese elektrike — Pjesa 7: Klasifikimi i tipeve të ndërtimeve, të organizimeve të montimit dhe pozicionit të kutisë fundore (Kodi IM)
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2005 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 8: Markimet fundore dhe drejtimi rrotullimit
Anglisht
Publikuar 
06.06.2008 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Makinat rrotulluese elektrike — Pjesa 8: Markimet fundore dhe drejtimi rrotullimit
Anglisht
Publikuar 
23.09.2014 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 8: Markimet fundore dhe drejtimi i rrotullimit
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2005 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 9: Kufijtë e zhurmës
Anglisht
Publikuar 
13.05.2008 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Makinat elektrike rrotulluese — Pjesa 9: Kufijtë e zhurmës
Anglisht
Publikuar 
13.05.2008 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Makinat elektrike rrotulluese —Pjesa 9: Kufijtë e zhurmës