dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2018, DPS do te miratoj 1309 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1054 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 255 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 17
 

SSH EN 61326-3-1:2017

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 47
Çmimi: 4938 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 61326-3-1:2017   CLC/TC 65X


Printo


Titulli në shqip

Pajisje elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Kërkesa për pajtueshmërinë elektromagnetike - Pjesa 3-1: Kërkesat e imunitetit për sisteme të lidhura me sigurinë dhe për pajisje të parashikuara për të kryer funksione të lidhura me sigurinë (siguria funksionale) - Aplikime industriale të përgjithshme

Titulli në anglisht

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) - General industrial applications

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Pajisjet elektrike për matjen. për kontrollin dhe për përdorime laboratorike - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike
Anglisht
Shfuqizuar 
20.04.2011 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Pajisje elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Kërkesa të EMC
Anglisht
Shfuqizuar 
24.12.2007 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisjet elektrike për matjen, për kontrollin dhe për përdorime laboratorike - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
28.04.2014 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Pajisjet elektrike për matjen, për kontrollin dhe për përdorime laboratorike - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
Anglisht
Shfuqizuar 
24.12.2007 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Pajisjet elektrike për matjen, për kontrollin dhe për përdorime laboratorike - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike - Pjesa 2-1: Kërkesa të veçanta. Format e testit, kushtet e punës dhe kriteri i performancës për testet e ndjeshme dhe instrumen
Anglisht
Publikuar 
28.04.2014 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Pajisje elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorim laboratorik - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike - Pjesa 2-1: Kërkesa të veçanta - Konfigurimi i provës, kushtet e punës dhe kriteret e performancës për pajisjet e provës dhe matjes së ndjeshme për zbatime të pambrojtura të EMC
Anglisht
Shfuqizuar 
24.12.2007 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Pajisjet elektrike për matjen, për kontrollin dhe për përdorime laboratorike - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike - Pjesa 2-1: Kërkesa të veçanta. Format e testit, kushtet e punës dhe kriteri i performancës për testin portabël, pajisjet matëse
Anglisht
Publikuar 
28.04.2014 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Pajisje elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorim laboratorik - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike - Pjesa 2-2: Kërkesa të veçanta - Konfigurimi i provës, kushtet e punës dhe kriteret e performancës për pajisjet e transportueshme të provës, pajisjet matëse dhe monitoruese të përdorura në sistemet e shpërndarjes me tension të ulët
Anglisht
Shfuqizuar 
13.05.2008 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Pajisjet elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorime laboratorike — Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike — Pjesa 2-3: Kërkesat e veçanta — Forma e testit, kushtet e punës dhe kriteret e performancës për transduktorët me përcaktim sinjales
Anglisht
Publikuar 
28.04.2014 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Pajisje elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorim laboratorik - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike - Pjesa 2-3: Kërkesa të veçanta - Konfigurimi i provës, kushtet e punës dhe kriteret e performancës për transduktorët me kushtëzim sinjali të integruar ose në distancë
Anglisht
Shfuqizuar 
13.05.2008 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Pajisje elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorim laboratorik - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike - Pjesa 2-4: Kërkesa të veçanta - Konfigurimi i provës, kushtet e punës dhe kriteret e performancës për pajisjet e monitorimit të izolimit sipas IEC 61557-8 dhe për pajisjet e përcaktimit të vendodhjes së difektit të izolimit sipas ICE 61557-9
Anglisht
Publikuar 
28.04.2014 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorim laboratorik - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike - Pjesa 2-4: Kërkesa të veçanta - Konfigurimi i provës, kushtet e punës dhe kriteret e performancës për pajisjet e monitorimit të izolimit sipas IEC 61557-8 dhe për pajisjet e përcaktimit të vendodhjes së difektit të izolimit sipas ICE 61557-9
Anglisht
Shfuqizuar 
13.05.2008 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Pajisjet elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorime laboratorike — Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike — Pjesa 2-5: Kërkesat e veçanta — Forma e testit, kushtet e punës dhe kriteret e performances për pajisjet e fushës me ndërfaqe sipas
Anglisht
Publikuar 
28.04.2014 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisje elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorim laboratorik - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike - Pjesa 2-5: Kërkesa të veçanta - Konfigurimi i provës, kushtet e punës dhe kriteret e performances për pajisjet me ndërfaqe të bus-it të terreni sipas IEC 61784-1
Anglisht
Shfuqizuar 
13.05.2008 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Pajisjet elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorim laboratorik - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike - Pjesa 2-6: Kërkesa të veçanta - Pajisjet mjekësore të diagnostikimit in vitro (IVD)
Anglisht
Publikuar 
28.04.2014 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Pajisje elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorim laboratorik - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike - Pjesa 2-6: Kërkesa të veçanta - Pajisjet mjekësore të diagnostikimit in vitro (IVD)
Anglisht
Publikuar 
17.12.2008 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Pajisje elektrike për kontrollin e matjes dhe për përdorim laboratorik - Kërkesa për pajtueshmërinë elektromagnetike - Pjesa 3-1: Kërkesat e imunitetit për sisteme të lidhura me sigurinë dhe për pajisje të paracaktuara për të kryer funksione të lidhura me
Anglisht
Publikuar 
17.12.2008 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Pajisje elektrike për kontrollin e matjes dhe për përdorim laboratorik - Kërkesa për pajtueshmërinë elektromagnetike - Pjesa 3-2: Kërkesat e imunitetit për sisteme të lidhura me sigurinë dhe për pajisje të paracaktuara për të kryer funksione të lidhura me