dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2018, DPS do te miratoj 1309 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1054 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 255 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 17
 

SSH EN 62271-100:2009/A2:2017

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 108
Çmimi: 7021 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 62271-100:2009/A2:2017   CLC/TC 17AC


Printo


Titulli në shqip

Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 100: Ndërprerësa qarku të tensionit të lartë në rryme alternative

Titulli në anglisht

High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: Alternating-current circuit-breakers

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
28.06.2010 
135 fq.
PDF
7497 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 1: Specifikime të zakonshme
Anglisht
Publikuar 
06.12.2012 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 1: Specifikime të zakonshme
Anglisht
Publikuar 
25.06.2018 
130 fq.
PDF
7497 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 1: Specifikime të zakonshme për pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit të rrymës alternative
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
291 fq.
PDF
10234 lek 
Pajisjet shpërndarëse të tensionit të lartë - Pjesa 100: Stakuesat e rrymës alternative me tension të lartë
Anglisht
Shfuqizuar 
28.06.2010 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 100: Ndërprerësa qarku të tensionit të lartë në rryme alternative
Anglisht
Shfuqizuar 
28.06.2010 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 100: Ndërprerësa qarku të tensionit të lartë në rryme alternative
Anglisht
Publikuar 
30.09.2009 
340 fq.
PDF
10888 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli të tensionit të lartë - Pjesa 100: Ndarësit e qarkut të rrymës alternative
Anglisht
Publikuar 
07.10.2013 
172 fq.
PDF
8330 lek 
Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 100: Ndarësit e qarkut të rrymës alternative
Anglisht
Publikuar 
28.06.2010 
143 fq.
PDF
7497 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 101: Provues sintetik
Anglisht
Publikuar 
20.04.2011 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Pajisjeve shpërndarëse dhe kontrolli të tensionit të lartë - Pjesa 101: Provat sintetike
Anglisht
Publikuar 
23.04.2014 
169 fq.
PDF
8330 lek 
Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 101: Provat sintetike
Anglisht
Publikuar 
29.03.2005 
98 fq.
PDF
6545 lek 
Pajisja shpërndarëse e tensionit të lartë dhe mekanizmi i drejtimitPjesa 102: Stakuesit e rrymës alternative të tensionit të lartë
Anglisht
Publikuar 
25.06.2012 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli të tensionit të lartë - Pjesa 102: Stakuesit e rrymës alternative me tension të lartë dhe çelësat e tokëzimit
Anglisht
Publikuar 
23.04.2014 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 102: Stakuesit e rrymës alternative me tension të lartë dhe çelësat e tokëzimit
Anglisht
Publikuar 
26.03.2015 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 102: Stakuesit e rrymës alternative me tension të lartë dhe çelësat e tokëzimit
Anglisht
Publikuar 
06.12.2012 
73 fq.
PDF
6128 lek 
Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 103: Çelësa për tension të vlerësuar mbi 1 kV deri dhe përfshirë 52 kV
Anglisht
Publikuar 
28.04.2010 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit për tension të larte - Pjesa 104: Çelësa të rrymës alternative për tension të vlerësuar nga 52 kV e sipër
Anglisht
Publikuar 
18.12.2015 
57 fq.
PDF
5236 lek 
Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit për tension të lartë - Pjesa 104: Çelësa të rrymës alternative për tension të vlerësuar më të lartë se 52 kV
Anglisht
Shfuqizuar 
28.06.2010 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 105:Kombinim çelës-siguresë për rrymë alternative
Anglisht
Publikuar 
07.10.2013 
162 fq.
PDF
8330 lek 
Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 105: Kombinimet çelës-siguresë të rrymës alternative për tension të vlerësuar mbi 1 kV deri dhe përfshirë 52 kV
Anglisht
Publikuar 
25.06.2012 
88 fq.
PDF
6545 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli të tensionit të lartë - Pjesa 106: Kontaktorët e rrymës alternative, kontrolloret e bazuar në kontaktorë dhe motor-lëshuesit
Anglisht
Shfuqizuar 
30.09.2009 
47 fq.
PDF
4938 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli të tensionit të lartë - Pjesa 107: Çelësat e derdhur të qarkut të rrymës alternative për tension të vlerësuar mbi 1kV deri dhe përfshirë 52kV.
Anglisht
Publikuar 
07.10.2013 
146 fq.
PDF
7497 lek 
Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 107: Siguresat ndarëse të qarkut të rrymës alternative për tension të vlerësuar mbi 1 kV deri dhe përfshirë 52 kV
Anglisht
Publikuar 
30.09.2009 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli të tensionit të lartë - Pjesa 108: Ndarësit e qarkut, stakues të rrymës alternative, në tension të lartë për tension të vlerësuar 72,5 kV e sipër
Anglisht
Shfuqizuar 
29.09.2011 
131 fq.
PDF
7497 lek 
Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit të tensionit të lartë - Pjesa 109: Seritë e çelësave me kondensatorë by-pass të rrymës alternative
Anglisht
Publikuar 
30.09.2009 
134 fq.
PDF
7497 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli - Pjesa 109: Seritë e çelësave me kondensatorë by-pass të rrymës alternative
Anglisht
Publikuar 
23.04.2014 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 109: Seritë e çelësave me kondensatorë by-pass të rrymës alternative
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2009 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli të tensionit të lartë - Pjesa 110: Ndërprerës të ngarkesës induktive
Anglisht
Shfuqizuar 
28.04.2010 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit për tension të larte - Pjesa 110: Ndërprerës i ngarkesës induktive
Anglisht
Publikuar 
07.10.2013 
98 fq.
PDF
6545 lek 
Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 110: Komutimi i ngarkesave induktive
Anglisht
Publikuar 
23.04.2014 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 112: Çelësat e tokëzimit me shpejtësi të lartë të rrymës alternative për shuarjen e harkut dytësor në linjat e transmetimit
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisjet shpërndarëse të tensionit të lartë - Pjesa 2: Kualifikimi sizmik i tensionit që vlerësohet i barabartë ose më i madh se 72.5 kV
Anglisht
Shfuqizuar 
30.09.2009 
89 fq.
PDF
6545 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli të tensionit të lartë - Pjesa 200: Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli të rrymës alternative të mbështjella me metal për tension të vlerësuar mbi 1 kV deri dhe përfshirë 52 kV.
Anglisht
Publikuar 
06.12.2012 
97 fq.
PDF
6545 lek 
Pajisje komutimi dhe kontrolli të tensionit të lartë - Pjesa 200: Pajisje komutimi dhe kontrolli AC të mbështjella me metal për tension të vlerësuar mbi 1 kV deri dhe përfshirë 52 kV
Anglisht
Publikuar 
14.11.2016 
0 fq.
PDF
0 lek 
Pajisje komutimi dhe kontrolli të tensionit të lartë - Pjesa 200: Pajisje komutimi dhe kontrolli AC të mbështjella me metal për tension të vlerësuar mbi 1 kV deri dhe përfshirë 52 kV
Anglisht
Publikuar 
28.06.2010 
87 fq.
PDF
6545 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 201: Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli, të rrymës alternative, me izolacion të mbyllur, për tension të vlerësuar mbi 1 kV deri në dhe duke përfshirë 52 kV
Anglisht
Publikuar 
26.03.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 201: Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli, të rrymës alternative, me izolacion të mbyllur, për tension të vlerësuar mbi 1 kV deri në dhe duke përfshirë 52 kV
Anglisht
Publikuar 
28.06.2010 
74 fq.
PDF
6128 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 202: Nënstacione të parafabrikuara tension i lartë/tension i ulët
Anglisht
Publikuar 
23.09.2014 
102 fq.
PDF
7021 lek 
Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 202: Nënstacione të parafabrikuara tension i lartë/tension i ulët
Anglisht
Publikuar 
26.03.2015 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 202: Nënstacione të parafabrikuara tension i lartë/tension i ulët
Anglisht
Publikuar 
14.11.2016 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 202: Nënstacione të parafabrikuara tension i lartë/tension i ulët
Anglisht
Shfuqizuar 
30.09.2009 
73 fq.
PDF
6128 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli të tensionit të lartë - Pjesa 203: Pajisje shpërndarëse te izoluara me gaz, e mbështjellë me metal, për tension te vlerësuar mbi 52 kV
Anglisht
Publikuar 
06.12.2012 
85 fq.
PDF
6545 lek 
Pajisje komutimi dhe kontrolli të tensionit të lartë - Pjesa 203: Pajisje komutimi të izoluara me gaz, e mbështjellë me metal, për tension te vlerësuar mbi 52 kV
Anglisht
Publikuar 
06.12.2012 
61 fq.
PDF
5712 lek 
Pajisje komutimi dhe kontrolli të tensionit të lartë - Pjesa 204: Linja shpërndarjeje të ngurta të izoluara me gaz për tension të vlerësuar mbi 52 kV
Anglisht
Publikuar 
28.04.2010 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit për tension të larte - Pjesa 205: Pjese përbërëse kompakte të çelësave për tension të vlerësuar mbi 52 kV
Anglisht
Publikuar 
25.06.2012 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli të tensionit të lartë - Pjesa 206: Sistemet tregues të prezencës së tensionit për tension të vlerësuar mbi 1kV deri dhe duke përfshire 52kV
Anglisht
Shfuqizuar 
28.04.2010 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit për tension të lartë - Pjesa 207: Kualifikimi sizmik për pjesët përbërëse të çelësave të izoluar me gaz për tension të vlerësuar mbi 52 kV
Anglisht
Publikuar 
07.10.2013 
65 fq.
PDF
5712 lek 
Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 207: Kualifikimi sizmik i pjesëve për montimin e çelësave të izoluar me gaz për tension të vlerësuar mbi 52 kV
Anglisht
Publikuar 
28.04.2010 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit për tension të larte - Pjesa 209: Bashkues kabllosh për pajisje shpërndarëse të izoluara me gaz, me mbyllje metalike për tension të vlerësuar mbi 52 kV - Kabllot e me izolacion të mbushur me lëng dhe të ekstruduar - Pikat fundore të kabllove të mbushura me lëng dhe të tipit të thatë
Anglisht
Publikuar 
23.09.2014 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 211: Lidhje direkte ndërmjet transformatorëve të fuqisë dhe pajisjes së komutimit të izoluar me gaz me mbyllje metalike për tension mbi 52 kV
Anglisht
Publikuar 
29.04.2016 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të lartë. Part 211: Lidhja direkte midis transformatorëve dhe pajisje shpërndarëse të izoluara me gaz, me mbyllje metalike për tension të vlerësuar mbi 52 kV
Anglisht
Publikuar 
25.06.2018 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të lartë. Part 211: Lidhja direkte midis transformatorëve dhe pajisje shpërndarëse të izoluara me gaz, me mbyllje metalike për tension të vlerësuar mbi 52 kV
Anglisht
Publikuar 
19.12.2017 
80 fq.
PDF
6128 lek 
Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të lartë - Pajisje Bashkuese Kompakte për Nënstacione Shpërndarëse (CEADS)
Anglisht
Publikuar 
28.06.2010 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 3: Ndërfaqe dixhitale të bazuara në IEC 61850
Anglisht
Publikuar 
29.09.2015 
102 fq.
PDF
7021 lek 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 3: Ndërfaqe dixhitale të bazuara në IEC 61850
Anglisht
Publikuar 
23.04.2014 
84 fq.
PDF
6545 lek 
Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të lartë - Pjesa 4: Procedurat e manipulimit për heksafloridin e squfurit (SF6) dhe përzierjet e tij