dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 48
 

SSH EN 15384-1:2017

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 10
Çmimi: 1963 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 15384-1:2017   CEN/TC 261


Printo


Titulli në shqip

Ambalazhimi - Metoda prove për të përcaktuar porozitetin (përmbatjen e poreve) të veshjeve të brendshme të tubave fleksibël me alumin - Pjesa 1: Testi i klorurit të natriumit

Titulli në anglisht

Packaging - Test method to determine the porosity of the internal coating of flexible aluminium tubes - Part 1: Sodium chloride test

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

This European Standard is applicable for internally coated cylindrical and conical aluminium tubes, mainly used for the packing of pharmaceutical, cosmetic, hygiene, food or other household products. The internal coating is used as a barrier and should avoid any contact between aluminium and the product. This European Standard defines the sodium chloride method to detect the electrolyte conductivity as one criterion for the quality of the internal coating. NOTE The electrolyte conductivity of the internal coating is only one criterion for evaluation of the quality of an internal coating. It does not give any information on the quantity or size of any pores or uncoated areas, nor any hint on possible reactions between the aluminium tube and the product. The electrolyte conductivity is never used as the sole criterion for quality evaluation of the internal coating, but always with other parameters, e.g. film thickness, acetone and/or ammonia resistance and of course results of enhanced stability studies.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN 15384:2007 withdrawn SSH EN 15384-1:2017 - 16.05.2018


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
16.11.2011 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Ambalazhimi - Tubat fleksibël prej alumini - Metodat e provës për të përcaktuar porozitetin (përmbatjen e poreve) e veshjeve të brendshme
Anglisht
Publikuar 
16.05.2018 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Ambalazhimi - Metoda prove për të përcaktuar porozitetin (përmbatjen e poreve) të veshjeve të brendshme të tubave fleksibël me alumin - Pjesa 2: Testi i sulfatit të bakrit