dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 3
 

SSH ISO/IEC 17021-3:2017

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 7
Çmimi: 1785 lek


Printo


Titulli në shqip

Vlerësimi i përputhshmërisë- Kërkesat për trupat që kryejnë kontroll dhe certifikim të sistemeve të menaxhimit - Pjesa 3: Kërkesat e kompetencës për kontrollin dhe çertifikimin e sistemeve të menaxhimit të cilësisë

Titulli në anglisht

Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems

Qëllimi në shqip

ISO / IEC 17021-3: 2017 përcakton kërkesat shtesë të kompetencës për personelin e përfshirë në procesin e auditimit dhe certifikimit për sistemet e menaxhimit të cilësisë (QMS) dhe plotëson kërkesat ekzistuese të ISO / IEC 17021-1

Qëllimi në anglisht

ISO/IEC 17021‑3:2017 specifies additional competence requirements for personnel involved in the audit and certification process for quality management systems (QMS) and complements the existing requirements of ISO/IEC 17021‑1

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtarStandardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2003 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Vleresimi i konformitetit - Kerkesa te pergjithshme per trupat qe kryejne vleresimin dhe çertifikimin per sistemet e menaxhimit