Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2019-07-16
Time: 11:10


SSH ISO/IEC 8824-3:2015/Cor 1:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 4
Çmimi: 1368 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
ISO/IEC 8824-3:2015/Cor 1:2018   ISO/IEC JTC 1/SC 6


Printo


Titulli në shqip

Teknologjia e informacionit - Simbolika e Sintakës Abstrakte Një: Specifikim i kufizimit

Titulli në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike

224 - Sisteme të përpunimit të informacionit

ICS

35.100.60 - Paraqitje e shtresës


Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
06.07.2018 
182 fq.
PDF
8449 lek 
Teknologjia e informacionit – Simbolika e Sintakës Abstrakte Një - ASN.1: Specifikim i simboleve bazë
Anglisht
Publikuar 
06.07.2018 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Teknologjia e informacionit – Simbolika e Sintakës Abstrakte Një - ASN.1: Specifikim i simboleve bazë
Anglisht
Publikuar 
06.07.2018 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Teknologjia e informacionit - Simbolika e Sintakës Abstrakte Një: Specifikim i objektit të informacionit
Anglisht
Publikuar 
06.07.2018 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Teknologjia e informacionit - Simbolika e Sintakës Abstrakte Një: Specifikim i kufizimit
Anglisht
Publikuar 
06.07.2018 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Teknologjia e informacionit - Simbolika e Sintakës Abstrakte Një: Parametrizim i specifikimeve të ASN.1

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri