dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 9
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
23.04.2019 
206 fq.
PDF
8449 lek 
Anije dhe teknologji detare - Energjia e erës në det të hapur – Operacionet detare dhe portuale
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Bashkues për pajisje elektronike - Provat dhe matjet - Pjesa 8-3: Provat me ngarkesë statike (bashkues të fiksuara) - Prova 8c: Fortësia e levës vepruse
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Bashkues për pajisje elektronike - Provat dhe matjet - Pjesa 13-2: Provat e veprimit mekanik - Prova 13b: Forcat e futjes dhe tërheqjes
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Bashkues për pajisje elektronike - Provat dhe matjet - Pjesa 15-2: Provat (mekanike) të bashkuesit - Prova 15b: Forca mbajtëse për futje në kuti (aksiale)
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Elektroakustika - Aparate ndihmëse të dëgjimit - Pjesa 4: Sistemet e qarqeve me induksion për qëllime ndihmëse të dëgjimit - Kërkesa për performancën e sistemit
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Prova mjedisore - Pjesa 2-74: Provat - Prova Xc - Ndotja e lëndëve fluide të rrjedhshme
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Prova mjedisore - Pjesa 2-10: Provat - Prova J dhe udhëzues: Rritja e mykut
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Prova mjedisore - Pjesa 3-6: Dokumentacioni mbështetës dhe udhëzues - Konfirmimi i performancës së pajisjeve laboratorike klimatike të së lagështisë/temperaturës
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Prova mjedisore - Pjesa 3-6: Dokumentacioni mbështetës dhe udhëzues - Konfirmimi i performancës së pajisjeve laboratorike klimatike të lagështisë /temperaturës
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Prova mjedisore - Pjesa 3-5: Dokumentacion mbështetës dhe udhëzues - Konfirmimi i performancës së pajisjeve laboratorike klimatike të temperaturës
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Prova mjedisore - Pjesa 2-52: Provat - Prova Kb – Solucion kripe në gjëndje mjegulle, ciklike (tretësirë klorur natriumi)
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Aparate matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 8: Kërkesa speciale për pajisjet ndihmëse
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Aparate matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 7: Kërkesa speciale për aparatet shumë funksionalë
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Aparate matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 6: Kërkesa speciale për ohmmetrat (matësat e rezistencës) dhe matësat e përçueshmërisë
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Aparate matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 5: Kërkesa speciale për matësat e fazës, matësat e koeficientit të fuqisë dhe sinkroskopët
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Specifikim për aparaturat dhe metodat e matjes së ndotjes elektromagnetike dhe të imunitetit - Pjesa 4-2: Pasiguritë, statistikat dhe modelimi i limitit - Pasiguria e matjes me instrumente matës
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Specifikim për aparaturat dhe metodat e matjes së ndotjes elektromagnetike dhe të imunitetit - Pjesa 1-2: Aparaturat për matjen e ndotjes elektromagnetike dhe imunitetit - Pajisje bashkuese për matjet e ndotjes elektromagnetike me induksion
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Procedurë për vlerësimin e ekspozimit ndaj fushave elektromagnetike të punonjësve që mbajnë në trup pajisje mjekësore të transplantueshme aktive - Pjesa 2-2: Vlerësim specifik për punonjësit me defibrilatorë kardiovaskular (ICDs)
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Përcaktimi i ekspozimit të punonjësve ndaj fushave elektromagnetike dhe vlerësimi i rrezikut në zonat e transmetimit
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Aparatura elektrike për përcaktimin dhe matjen e gazeve të djegshëm, të gazeve helmues ose të oksigjenit - Kërkesa dhe prova për aparaturat që përdorin softuere dhe/ose teknologji shifrore

49338 të gjetura, faqe 1 nga 2467        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7